Eigen Kracht Groep enthousiast uit de startblokken

VEGHEL - Leuk, laagdrempelig en kortdurend in groepsverband bezig zijn om je eigen leven wat prettiger te maken. Wat minder onzekerheid, wat meer contact met andere mensen, het vinden van een zinvolle tijdbesteding of wat dan ook. Iedereen ervaart wel wat belemmeringen die het leven minder aangenaam of zelfs vervelend maken.

Sinds kort kunnen alle inwoners van Veghel die 18 jaar of ouder zijn en een beetje de Nederlandse taal spreken zich aansluiten bij een Eigen Kracht Groep. Dit is een nieuw initiatief van samenwerkende zorginstanties en de gemeente Meierijstad. Het is een aanvulling op het reguliere zorgaanbod. Op 15 september start de eerste groep in Veghel van 14.30 tot 16.30 uur. Hierbij aansluiten is nog mogelijk. Aanmelden kan via de gemeentelijke zorgaanbieders zoals GGD, buurtzorg en ONS Welzijn. De groepen zijn maximaal 8 deelnemers groot. Ook op andere dagen en tijden zullen groepen worden opgezet.

Woensdagochtend 26 augustus vond op Stadhuisplein 2 een startpresentatie plaats. Wethouder Rik Compagne, ONS Welzijn, manager Ido Boswinkel en trainster Anne van Dinther vertelden over het hoe en waarom van de Eigen Kracht Groep.

Anne: “Met het concept zijn goede ervaringen opgedaan bij het IMW in Tilburg. Daar is het programma ook ontwikkeld en hebben zestien trainsters een opleiding gevolgd. We hebben eigenlijk het hele programma zelf doorlopen en daar hebben we veel van geleerd. We gebruiken allerlei werkvormen die stap voor stap het eigen-kracht-proces op gang brengen. We ontdekten over welke kwaliteiten we zelf al beschikken, waar nog aan gewerkt moet worden en hoe we ons netwerk daarbij kunnen gebruiken. Met het concept van de Eigen Kracht Groep kunnen deelnemers zelf ervaren hoe fijn het is om met wat begeleiding en groepssteun problemen te verminderen en zelf de touwtjes in handen te nemen. Zij bepalen zelf wat ze met de groep willen delen en wat ze privé willen houden.”

Marga Sieben is de coördinerende initiatiefneemster van de Eigen Kracht Groep. “Het klinkt misschien een beetje vaag en zweverig”, licht zij toe, “maar als mensen gewoon meedoen merken zij dat ze echt meer grip op hun eigen leven gaan krijgen. Er zijn in een periode van vier weken steeds twee groepsbijeenkomsten. De deelnemers geven aan wat ze willen, wat ze kunnen en wat ze nodig hebben. Ze gaan met een eigen plan aan de slag en zoeken hierbij steun binnen hun sociale netwerk. Voor iedereen is er wel wat te halen. De innerlijke kracht wordt sterker en mensen worden minder afhankelijk van de hulpverlening.”