Eerste stappen Omnipark Erp gezet: er is een planning

ERP – De gemeente Meierijstad en Waterschap Aa en Maas hebben een planning gemaakt voor het veelbesproken Omnipark de Brug in Erp. Het is een eerste stap nadat de gemeenteraad in april besloot dat er garen op de klos moest komen. De uitvoering kan nog wel tot 2025 duren.

Het feit dat gemeente en waterschap samen optrekken levert volgens de gemeente financiële voordelen op. Vooralsnog hebben beide afspraken gemaakt over de uitvoering van het Omnipark en een gezamenlijke planning opgesteld.

20 miljoen euro

Het Omnipark betekent een herschikking van het sportpark in Erp en de aanleg van een bassin waar bij hoog water overtollig water vanuit de rivieren kan worden opgevangen. Het hele project is begroot op zo’n 20 miljoen euro.

Tot nu toe had het nogal wat voeten in aarde, temeer omdat de gemeente dat geld niet heeft. Inwoners van Erp waren dan ook teleurgesteld toen in april van dit jaar bleek dat het nog wel tot 2025 kan duren voor de realisering van het Omnipark kan beginnen.

Binnen de gemeenteraad was er ook veel discussie over, maar in april ging de raad akkoord met het ontwikkelen van een denkrichting voor het Omnipark in Erp.

Tijdens gemeentelijke vergaderingen werd er regelmatig op gehamerd dat langer uitstel tot gevolg zou kunnen hebben dat het waterschap zou afhaken en ergens anders een overloopbassin zou gaan maken.

Fijn

Uiteindelijk bleek die vrees niet terecht. Wethouder Coby van der Pas: “Wat is het fijn om zo samen met het waterschap en de Omniparkers op te trekken en toe te werken naar een mooi resultaat. En natuurlijk, iedereen weet dat het nog enige jaren zal duren voordat het Omnipark helemaal gerealiseerd is, maar met deze afspraken met het waterschap zetten we weer een mooie stap in de goede richting”.

Ook Peter van Dijk, bestuurder waterschap Aa en Maas geeft ook geen signalen af dat het niet snel genoeg gaat: ““Met het uitvoeringsplan voor Omnipark Erp zetten we goede stappen in onze opgave om een klimaatbestendig Aa-dal te realiseren. Er komt hiermee ruimte voor de herinrichting van de Aa. Dat biedt kansen op het vlak van recreatie en beleefbaarheid, wensen daarvoor kunnen we meteen meepakken.”

De inwoners van Erp houden ondanks de teleurstelling eerder dit jaar, de moed er in. Jan de Vocht, voorzitter Stichting Omnipark De Brug Erp: ”Wij zijn blij met de vervolgstappen die nu gezet worden. Concrete afspraken en een duidelijke tijdsplanning geven ons een helderder perspectief op het eindresultaat en daarmee ook een hernieuwd vertrouwen dat Omnipark De Brug er uiteindelijk toch gaat komen.”

De plaats waar het Omnipark moet komen