Eerde wacht nog steeds op oplossing voor Eerdsebaan

Twee weken geleden weer een dodelijk ongeluk

MEIERIJSTAD - Op de Eerdsebaan tussen Schijndel en Veghel gebeuren regelmatig ongelukken met dodelijke afloop. Het laatste fatale ongeval vond twee weken geleden plaats op de kruising met de Hoeves, halverwege het traject.

Henk Biemans woont al bijna vijftig jaar aan de Zandvliet pal naast de kruising met de Eerdsebaan. Hij heeft veel meegemaakt langs deze weg. "Als wij ze horen remmen, dan denken we, daar komt er weer één," zegt hij bezorgd. En lang niet alle incidenten halen de krant. "Ik heb ook mijn EHBO diploma en heb regelmatig hulp geboden, dat ben je ook verplicht, maar na de laatste twee vrouwen die ik geholpen heb, ben ik ermee gestopt, want ik kreeg het in mijn rug van de spanning”.

Zwaar vrachtverkeer
Het probleem is dat een structurele oplossing nog wel even op zich laat wachten. Want de N622, zoals de weg officieel heet, is in beheer bij de Provincie Noord-Brabant. Omdat de weg in zijn geheel in de 'nieuwe' gemeente Meierijstad ligt, wil de Provincie de gemeente nadrukkelijk betrekken bij de plannen en de uitvoering voor een verbetering van de weg. De Eerdsebaan vormt namelijk de belangrijkste ontsluiting van het Schijndelse industriegebied 'Duin I en II' met de snelweg A50 die tussen Eerde en Veghel loopt. Zwaar vrachtverkeer rijdt er dagelijks af en aan. En ook het plaatselijke verkeer van en naar Schijndel moet langs deze route.

Fietsroutes
Deze weg voldoet aan de geldende normen die in Nederland gesteld zijn aan provinciale wegen en ontsluitingsroutes. Geen reden toch zorg, zou je kunnen denken. Maar er lopen ook verschillende fietsroutes van en naar Eerde en deze routes kruisen de Eerdsebaan op meerdere plekken. Aan de Oostkant van Eerde en Wijbosch kan het fietsverkeer redelijk veilig oversteken, maar met name bij de kruising Zandvliet - De Horstjens en de T-splitsingen met de Vlagheide met de Hoeves is de situatie onoverzichtelijk en daardoor onveilig.

De dorpsraad van Eerde heeft daarover regelmatig aan de bel getrokken bij provincie en gemeente. En na het dodeljjk ongeval van 8 september vorig jaar schreef de raad de Provincie aan. Maar tot nu toe leverde dat niet het gewenste resultaat. De Provincie heeft weliswaar het wegdek vernieuwd en enkele parkeerstroken en afslagen verwijderd, maar de situatie blijft onveilig, zoals blijkt uit het meest recente dodelijke ongeval.

Rotonde op de kruising Zandvliet
Daarom denkt de dorpsraad Eerde voor een structurele oplossing in de vorm van een rotonde op de plaats van de kruising Zandvliet - De Horstjens, of zelfs het opheffen van de kruising. Maar ook 'snelle' oplossingen worden toegejuicht, zoals het verlagen van de maximum snelheid naar 60 kilometer per uur. Volgens de dorpsraad wijzen Provincie en gemeente naar elkaar. Want de weg is dan wel provinciaal, maar hij ligt in zijn geheel in de ‘nieuwe’ gemeente Meierijstad. Hoelang moeten de bewoners nog wachten tot er een oplossing komt? vragen ze zich af.

Wethouder Harry van Rooijen is verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid in de gemeente. Ook hij wijst erop dat de bal bij de Provincie ligt als het gaat om groot- en kleinschalige ingrepen. "Het goeie nieuws is dat wij voor de kruising De Horstjens een oplossing hebben gevonden die voldoet aan de verkeerstechnische eisen van de gemeente én van de Provincie. We willen dan ook snel om de tafel met de dorpsraad om te kijken of zij het eens zijn met die oplossing."

Dat zou dan gaan om het verbeteren van het zicht voor fietsers én het aanbrengen van een plateau in het midden van de weg voor een veilig punt in de oversteek. Het is voorlopig nog even afwachten welke oplossing er definitief uit de bus komt. Maar er komt langzaam beweging in het overleg. En hopelijk komt die oplossing er vóór er nieuwe slachtoffers vallen.

We hebben ook de provincie om commentaar gevraagd. Maar die waren nog niet in de gelegenheid te reageren.

Henk Biemans
Patrrick Ketelaars

Tags