Een woontoren op de voormalige Sint-Agnesschool?

VEGHEL – Voor de bewoners van appartementencomplex Wechelstaete aan de Mr. Van Coothstraat en Molenbeemden dreigt het woongenot flink te worden verstoord. Als alle plannen werkelijkheid worden kijken met name de bewoners van de Mr. Van Coothstraat binnen enkele jaren niet tegen 2 maar tegen 3 appartementengebouwen aan.

Dankzij de bouwactiviteiten in het kloosterpark is het zogenaamde buitenbosje al gekapt om plaats te maken voor 2 woongebouwen van 5 etages hoog. Daar bovenop heeft Uitvaartondernemer Claassen in dezelfde straat nog een ander idee. Als het studiemodel van een architectenbureau uit St. Michielsgestel werkelijkheid wordt schiet pal achter de voorgevel en tussen de 2 zijvleugels van het monumentale gebouw, dreigend, een maar liefst 29 meter hoog appartementgebouw de lucht in. Een woontoren bovenop de voormalige Sint-Agneskleuterschool. Dat hadden de bouwers in 1933 nooit kunnen bevroeden.

Hospice
Over deze plannen werden de omwonenden woensdagavond ingelicht tijdens een bijeenkomst bij de firma Claassen. En het bleek dat niet alle bewoners deze ideeën verwelkomen. De uitleg van zowel de bedenkend architect als van Ton Claassen dat het nog maar een studiemodel is nam de onrust bij deze laatsten niet weg. Toen zij enkele weken geleden een uitnodiging kregen om te worden ingelicht over bouwplannen van de begrafenisondernemer dachten de meesten dat een hospice in het huidige uitvaartcentrum zou worden gevestigd. Ton Claassen vertelde dat dit financieel niet haalbaar is. Zorginstellingen hebben hier kennelijk geen behoefte aan. Bovendien kan het uitvaartcentrum van hem en zijn broer Alber niet meer voldoen aan de huidige eisen die gesteld worden aan de uitvaartbranche. Men is genoodzaakt andere ruimte te zoeken. Vandaar de plannen met het huidige monumentale gebouw.

Plan ‘Agnes kleuterschool’
Volgens Claassen gaat het hier allemaal nog om plannen. Ideeën die met het commentaar van de omwonenden meegaan naar het gemeentehuis om het plan ‘Agnes kleuterschool’ zoals het wordt genoemd, voor te leggen. Hij wilde nu niet op het artikel reageren. Niet eerder dan nadat hij meer informatie vanuit het gemeentehuis op het studiemodel heeft gekregen.

Auteur van dit artikel is redacteur en vrijwilliger bij Omroep Meierij maar als bewoner van complex Wechelstaete tevens belanghebbende.