“Een goede mix maakt een buurt beter”

Flexwoningen bij ’t Spectrum in Schijndel

MEIERIJSTAD – Zoveel mensen, zoveel (woon)wensen … In Meierijstad is een groot gebrek aan betaalbare woningen die aansluiten bij de woonwensen van inwoners. Maar gelukkig zijn er een boel kleinschalige initiatieven van mensen die hun woondroom waar maken. Toch blijft het een flinke uitdaging om passende, betaalbare huurwoningen te realiseren. Directeur-bestuurder Mark Wonders van Woonmeij vertelt hoe flexwoningen in de wijk kunnen bijdragen aan het verkleinen van de wachtlijsten en het verbeteren van een buurt.

Flexibele, verplaatsbare woningen: ze schieten in de steden als paddestoelen uit de grond. Logisch, want ze zijn snel te realiseren, vragen minder grote investeringen en zijn erg geschikt voor de grootste groep woningzoekenden: alleenstaanden of tweepersoonshuishoudens. In Schijndel verhuurt Woonmeij sinds 2016 zes van deze woningen in de Neerlandstraat. Maar toen uitlekte dat er wellicht verplaatsbare woningen in Sint-Oedenrode zouden kunnen komen, werd er meteen flink geprotesteerd.

Voor iedereen

“Jammer,” zo blikt Mark Wonders terug op de protestactie. Dat vindt hij om meerdere redenen. “Allereerst omdat dit protest erg voorbarig was. Woonmeij gaat zorgvuldig te werk en wil huurders én wijkbewoners goed informeren. Samen met de gemeente hadden we een aantal locaties op het oog voor verplaatsbare flexwoningen. De volgende stap is dan om bij een mogelijke locatie onderzoek te doen of die daadwerkelijk geschikt is. Dat hangt van veel factoren af, waaronder technische factoren zoals de ondergrond en de aanwezigheid of het gemakkelijk aan kunnen leggen van elektriciteit. Ook sociale factoren spelen bij het geschiktheidsonderzoek een rol. Mijn overtuiging is dat flexwoningen juist goed tot hun recht komen in bestaande wijken. Je wilt huurders ook een fijne plek bieden in de buurt van voorzieningen als winkels en scholen. Dat is ook de reden waarom we in dit geval liever kiezen voor kleinschalige projecten. En om meteen maar een ander vooroordeel te ontkrachten: onze flexwoningen zijn voor iedereen. De angst dat er alleen maar arbeidsmigranten, statushouders of mensen met urgentie komen wonen is ongegrond.”

Tussenstation

Woonmeij verhuurt de verplaatsbare flexwoningen niet enkel en alleen aan specifieke groepen. Maar feit is wel dat zo’n huisje voor veel mensen een ‘tussenstation’ is. Mark Wonders: “Van mij mag iedereen in deze huizen wonen, maar onze ervaring is dat de doorstroming in deze woningen relatief hoog is. Dat kan verschillende redenen hebben. Zo kunnen mensen die al lang op onze wachtlijst staan binnen 2 tot 3 jaar doorstromen naar een andere huur- of koopwoning. Mensen met urgentie vinden vaak na een kortere periode passender woonruimte. En ook voor mensen in acute situaties geldt dat deze woningen een uitkomst zijn. Deze flexhuizen kunnen ook tijdelijk onderdak bieden aan bijvoorbeeld huurders wiens huis of wijk voor langere tijd grondig wordt gerenoveerd. In de Neerlandstraat hebben we ervaren dat in de praktijk een mooie mix van mensen in de huizen woont. Daar hebben we bij de toewijzing, voor zover dat binnen de regelgeving kan, ook nadrukkelijk oog voor.”

Sneller en flexibeler

De snelheid waarmee de flexwoningen neergezet kunnen worden is een belangrijke reden voor de populariteit van deze huizen. “Het volledige proces voor nieuwbouw is vaak 4 tot 5 jaar. Ondertussen lopen het aantal woningzoekenden almaar op,” constateert Mark Wonders. “Verplaatsbare flexwoningen kunnen binnen aan jaar gezet worden, omdat onder meer het bestemmingsplan niet gewijzigd hoeft te worden.” Daarmee lijken flexwoningen een goed middel om de ergste druk van de wachtlijsten te verlichten. Al beseft Mark Wonders terdege dat de huidige woningen aan de Neerlandstraat een druppel op de gloeiende plaat zijn. Maar ze hebben een belangrijke functie. “We willen eerst weten hoe mensen, zowel huurders als omwonenden, deze huizen ervaren. Dat geeft ons duidelijke handvaten om andere projecten sneller maar vooral succesvol te realiseren.”

Sociale veiligheid

De eerstvolgende verplaatsbare woningen krijgen een plek bij ’t Spectrum in Schijndel. Mark Wonders: “Ik ben echt enorm blij dat we dit jaar nog aan de slag gaan met het plaatsen van deze woningen. Deze locatie is geschikt, maar wat me vooral verheugt: uit contact met omwonenden blijkt dat zij heel positief staan tegenover de komst van de huizen. Zij verwachten dat de leefbaarheid in de wijk er op vooruit gaat doordat er in deze toch wat stille hoek meer levendigheid komt.”