Waterschap Aa en Maas werkt aan natuurverbindingen (video)

SCHIJNDEL - De werkzaamheden zijn in volle gang op de Molenheideloop. Het Waterschap Aa en Maas maakt ecologische verbindingszones (EVZ's) aan voor onder meer poelkikkers, de rugstreeppad en grote en kleine modderkruiper.
Ecologische verbinding bij Molenheideloop

Projectleider Bart Engels vertelt dat naast de Molenheideloop er in totaal tien kilometer aan EVZ's wordt aangelegd op de Schijndelse loop en Leijgraaf. "Het is best lastig om daar een voorstelling van te maken. De voedingsrijke bovenlaag wordt afgegraven. Het moet een groene omgeving worden waar je dier- en plantensoorten kan gaan bewonderen." Om een boost te geven aan de ecologie worden er ook bloemenperken aangelegd.

Paaspop
Een van de oorspronkelijke plannen was om bij de ingang van het Paaspopterrein ook grond af te graven. Dat oorspronkelijke plan wordt echter geschrapt. De grond zou namelijk dan natter worden bij de afgraving. Er komt wel een vijver maar die wordt anders neergelegd zodat de toegangsweg opengehouden kan blijven en het festival geen hinder ondervindt.
Waterkwaliteit
De EVZ's zorgen ervoor dat de lopen voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water qua waterkwaliteit en inrichting. Alle werkzaamheden moeten eind december klaar zijn. De provincie doet een belangrijke financiële bijdrage voor het project, de gemeentes Sint-Michielsgestel en Meierijstad werken ook mee.