“Dromen delen helpt om ze te realiseren”

Wethouder Compagne blikt terug op woondroomserie

MEIERIJSTAD – Zoveel mensen, zoveel (woon)wensen… In Meierijstad is een groot gebrek aan betaalbare woningen die aansluiten bij de woonwensen van inwoners. Maar gelukkig zijn er een boel kleinschalige initiatieven van mensen die hun woondroom waar maken. In deze laatste aflevering van de serie ‘woondroom’ vertelt wethouder Compagne waarom hij de woondromen van Meierijstad zo inspirerend vindt.

Kwantiteit en kwaliteit

Meierijstad groeit als kool. En al die mensen willen prettig wonen. Maar prettig wonen is voor iedereen weer anders. Wat voor wethouder Compagne als een paal boven water staat is dat kwantiteit en kwaliteit hand in hand moeten gaan. “We hebben echt de ambitie en ook het voornemen om sneller en meer te bouwen én ook nog aan te sluiten bij de veranderende woonwensen. Daarom werkt de gemeente momenteel aan een actieplan. Persoonlijk ben ik gecharmeerd van de zogenoemde ‘rode loper’. Daarbij is er vooraf met alle partijen al intensief overleg over de kaders en regels waarbinnen gebouwd kan worden. Dat zorgt voor duidelijkheid vooraf en dat versnelt bouwtrajecten. Want eerlijk is eerlijk: nieuwbouw duurt door de complexe regelgeving soms erg lang.”

Innovatieve blik

Naast een rode loper helpt ook een innovatieve blik om anders naar de woningbehoefte te kijken. Rik Compagne: “Meierijstad kiest momenteel voor inbreiden voor uitbreiden. Maar we moeten ook kijken naar de noodzaak om aan randen van kernen te bouwen. Dat is nodig om aan de woonvraag in de kernen te voldoen én is voor de kleinere kernen van belang voor de leefbaarheid. Ook transformatie van bestaande gebouwen, zoals kerken, kantoorgebouwen en winkelpanden, verdient meer aandacht. En tijdelijke, flexibele woningen kunnen de druk op de woningmarkt enigszins verlichten.”

Druppel op de gloeiende plaat

Creatiever kijken naar de woningvraag: dat is dus het devies. Maar critici merken vaak meteen op dat al die kleinschalige projecten een druppel op de gloeiende plaat zijn. “Klopt,” zegt de wethouder. “Maar alle kleine beetjes helpen. Wat ik zo mooi vind aan deze projecten is dat ze door inwoners gedragen worden en vaak wezenlijk bijdragen aan de leefbaarheid van Meierijstad. Daarmee bouw je aan de woonwensen van de verschillende groepen in onze gemeente.”

Bouwen voor iedereen

Daarmee zijn we terug bij de woonwensen in Meierijstad. Die zijn heel verschillend. Dat betekent ook dat de gemeente heel verschillende bouwprojecten moet faciliteren. “Ik vind dat iedereen, ongeacht zijn afkomst of inkomen, recht heeft op een fijne woning,” vat Rik Compagne samen. “Vanuit het Rijk hebben we één miljoen gekregen om de huisvesting van arbeidsmigranten een impuls te geven. Daar ben ik blij mee. Net als de 25%-regel, waarbij een kwart van nieuwbouw voor sociale huurwoningen bestemd wordt. Ook voor de middenhuur hebben we zo’n percentage afgesproken. Dat helpt om meer beweging in de woningmarkt te krijgen, die toch redelijk muurvast zit.” Die beweging moeten we samen in gang zetten,” benadrukt Rik Compagne. “Nog meer en intensiever en waar het kan ook in een eerder stadium samenwerken kan dan helpen. Maar het begint al veel eerder: door dromen te delen. Dat is het startpunt om ze ook samen te realiseren.”