Dorpsraden willen eis sociale huurhuizen van tafel

Bewonersraad Area wil juist strengere regels

MEIERIJSTAD – De dorpsraden van Keldonk, Boerdonk en Olland willen af van de regel dat ontwikkelaars die huizen willen bouwen minimaal 25 procent sociale huurwoningen moeten neerzetten. De dorpsraden vinden dat dat in de kleine kernen niet werkt omdat daar weinig behoefte is aan sociale huurhuizen. Leden van de gemeenteraad praten donderdagavond over die regels.

Overigens is al gebleken dat de regel in de praktijk niet werkt. Daarom wil de gemeente dat bouwers zo’n elfduizend euro betalen voor elk sociaal huurhuis dat ze niet hebben gebouwd. Dat geld gaat dan naar bouwers die dat wel doen en die zo meer armslag voor goedkope huizen krijgen.

Gijzeling

De dorpsraden wijzen er in hun brief op dat in hun kernen sinds het ontstaan van de gemeente Meierijstad nog geen huis is gebouwd. Volgens de dorpsraden willen de ambtenaren en wethouder wel maar staan bureaucratie en regelgeving in de weg. “Gijzeling van gebieden in de nabijheid van geitenhouderijen maken het iedereen wel erg lastig,” staat in de brief.

De 25% regel maakt het bouwen van huizen alleen maar duurder. Dat wreekt zich in de kleine kernen waar vaak kleine, particuliere bouwinitiatieven zijn. “Verder blijkt uit diverse woonbehoefte onderzoeken dat de kleine kernen geen of weinig behoefte hebben aan sociale woningbouw maar vooral starters en senioren woningen (levensloopbestendig) willen.”

Niet uitvoerbaar

De regeling ontmoedigt die kleine particuliere bouwers. “Daarnaast is het praktisch ook niet uitvoerbaar,”staat in de brief. “Hoe moet je bij kleine plannen van 4-6 woningen invulling geven aan sociale woningbouw. Volgens mij is er geen enkele alleenstaande sociale huurwoning en heb ook niet het idee dat woningbouwcoöperaties die gaan bouwen, veelal zijn het rijtjes van 4 tot 6. Dus om niet de kleine kernen opnieuw te demotiveren en te traineren lijkt het ons verstandiger om de regeling aan de bron aan te passen.”

Volgens de dorpsraden moet het raadsbesluit van de 25 % sociale huurwoningen alleen gelden bij meer dan 12 woningen, bij minder dan 12 woningen is het vrij aan de initiatiefnemer. Is er toch behoefte/noodzaak bij kleinere plannen dan is het volgens de dorpsraden aan de woningbouwcoöperatie en gemeente om dit uit te onderhandelen.

Bewonersraad Area denkt anders

De bewonersraad van woningcorporatie Area denkt er juist heel anders over. In hun schriftelijke bijdrage aan de discussie staat dat ze de regels juist te soepel vinden. Volgens de bewonersraad maakt een financiële compensatie het projectontwikkelaars juist heel makkelijk om onder hun verplichting uit te komen. Daarom wil de raad vasthouden aan de eis dat 25 procent sociale huurwoningen.

Dorpsraden willen eis sociale huurhuizen van tafel