Dorpsraad Eerde luidt noodklok

EERDE – na drie jaar overleg is het geduld van de Dorpsraad Eerde op. Daarom schreef ze een open brief waarin ze noodklok luidt over het trage verloop van de bouwplannen voor de kerk en school.

De dorpsraad van Eerde besloot de brief te schrijven omdat pas geleden De vrienden van de Eerdse kerk aan de gemeente vroeg om het complete plan om te gooien. Dat schoot de dorpsraad in het verkeerde keelgat. Daarop besloot ze deze open brief te schrijven:

“Ons geduld is op, na 3 jaar overleggen en heen en weer schuiven van de plannen rondom de Kerk en de school, vindt de Dorpsraad van Eerde dat het tijd wordt dat de schop in de grond gaat. Er wordt veel tijd geïnvesteerd in een kleine groep mensen die de plannen tegenhoudt, terwijl het overgrote deel van Eerde achter het plan staat. Wij willen samen met de Gemeente en projectontwikkelaar gaan voor een snelle start van de bouw 2021 en daarmee een nieuwe school in 2022.”

Inmiddels drie jaar geleden is het plan ontstaan om de kerk en de bouw van een nieuwe school samen te voegen, de school voldoet al jaren niet meer aan de huidige eisen. Projectontwikkelaar SHAAK is met dit plan aan de slag gegaan. Alle betrokkenen, waaronder SHAAK, gemeente Meierijstad, scholengemeenschap SKIPOV, de H. Franciscusparochie en het bisdom zijn samen in gesprek gegaan om dit mooie project te laten slagen. De basis van het project is gebaseerd op drie aspecten, school, gebedshuis en wonen, dit zal in en om de huidige kerk de heilige Antonius Abt gerealiseerd worden.

De twee kanten

Enerzijds is er een overgrote meerderheid van Eerdenaren die het project toejuichen. Dit hebben zij laten zien en horen met een demonstratie voorafgaand aan de openbare dorpsraadvergadering, ook tijdens de vergadering werd duidelijk gevraagd naar een snelle voortgang van het project. Aan de andere kant is er de Stichting Vrienden van de Eerdse kerk, zij maken zich zorgen over het behoud van het monumentale karakter van de kerk. Iedere stap binnen het project wordt door deze stichting onder een vergrootglas gelegd, waarmee zij extra onderzoek afdwingen waardoor het project vertraging oploopt.

De positie van de dorpsraad

De reden dat de dorpsraad nu van zich laat horen, is een recentelijk schrijven van de Vrienden van de Eerdse kerk, waarin zij de gemeente en de projectontwikkelaar vragen om het complete plan om te gooien. Alle betrokken partijen zijn in gesprek geweest met de vrienden van de Eerdse kerk en hebben open gestaan voor hun input. Maar om op dit moment een dermate grote verandering te willen bewerkstelligen is een stap te ver. Voor de dorpsraad reden genoeg om de noodklok te luiden. Zonder dit project loopt Eerde de kans om alle vooruitgang te stoppen, stilstaan is in dit geval achteruitgaan en dat wil de dorpsraad voorkomen.”

- Dorpsraad Eerde.