Dorpshuizen zijn niet bang voor rode cijfers

MEIERIJSTAD – Bijna alle dorps- en gemeenschapshuizen in Meierijstad zijn sinds begin maart helemaal gesloten. Dat betekent dat ze horeca- en huurinkomsten mislopen. Komt daarmee hun voorbestaan in gevaar?

Huur en horeca

De meeste gemeenschapshuizen hebben grofweg twee belangrijke inkomstenbronnen: huur van gebruikers en de opbrengst van horeca. De horeca ligt noodgedwongen stil en dat blijft bij de meeste centra voorlopig zo. Bij sommige dorpshuizen startten verenigingen weer heel langzaam op. Bij de meeste centra hoeven zij geen huur te betalen over de periode dat ze noodgedwongen niet terecht konden in ‘hun’ clubgebouw. Dat zorgt voor een flinke financiële aderlating.

Vertrouwen

Toch hebben alle ontmoetingscentra vertrouwen dat ze uit de rode cijfers kunnen blijven. Simpelweg, omdat de gemeente Meierijstad erkentt dat deze accommodaties wezenlijk bijdragen aan de leefbaarheid van kleine kernen. De meeste dorpshuizen ontvange subsidie. Zij hebben alle vertrouwen dat financiële problemen als gevolg van de coronasluiting in goed overleg met de gemeente opgevangen kunnen worden. Al hoopt elk dorpshuis vooral dat ze binnenkort weer veilig open kan. Al is het maar om weer als dorps trefpunt bij te kunnen dragen aan de leefbaarheid. Wat daarbij opvalt dat de verschillende ontmoetingspunten elk op hun eigen manier met de gemeente in gesprek zijn over eventuele financiële ondersteuning. Van krachtenbundelig of gezamenlijk overleg is (nog) geen sprake.

Vinger aan de pols

De gemeente Meierijstad houdt zelf ook een vinger aan de pols. Ze heeft contact met de verschillende beheersstichtingen van de gebouwen over onder meer de coronamaatregelen. Daarbij wordt ook gevraagd of door de sluiting geen grote financiële problemen onstaan. Ook is gevraagd aan beheersstichtingen om tijdig contact te leggen alser financiële problemen ontstaan. Nagenoeg alle beheersstichtingen gaven aan door de sluiting geen grote financiële problemen te ondervinden. Daarnaast heeft de gemeente besloten om toegekende subsidie voor incidentele aciviteiten niet terug te vorderen. De organisatoren wordt we verzocht om deze activiteiten later alsnog te organiseren. Daarnaast krjgen centra alshe tnodig is in het tweede kwartaal alvast een voorschot op de subisidie van het derde kwartaal. Tot slot zal eventueel achteraf extra subsidie gegeven worden voor huurkosten.

Volop steun vanuit gemeente

Drpshuis De Brink bekijkt aan het eind van het jaar hoe ze er financieel voorstaat. "We blijven gesloten tot 24 augustus. Als we eerder open gaan, gaat dat ten koste van de financiële ondersteuning”, vertelt Ebert van Wanrooij. “Als we openen, dan doen we dat liever niet voor een kleine of halve groep. Hopelijk hebben we allemaal na de zomervakantie weer voldoende vertrouwen om alles veilig op te starten.”

Veiligheid voor alles

Ook beheerder Henk Loeffen van dorpshuis Ter Aa in Erp wil alleen open als dat veilig kan. Hij wacht met smart op betere tijden. “Op dit moment zijn we alleen open voor één-op-één muzieklessen en de bloedprikdienst. We bekijken de situatie van maand tot maand, waarbij het protocol leidend is.” Hans Santegoeds van De Schakel in Wijbosch sluit zich hierbij aan. “We gaan volgende week voor kleine, besloten bijeenkomsten weer open. Als dat goed gaat, breiden we uit. We hopen vooral dat de dagbesteding van Laverhof weer open kan.”

Rode cijfers

Zalencentrum de Beckart in Nijnsel duikt dit jaar zeker de rode cijfers in. Beheerder Jegisch Yegoian: “We hebben wel reserves, maar we gaan heel erg in het rood uitkomen dit jaar. We hebben nul inkomen nu. Er loopt een aanvraag voor ondersteuning, net als bij de reguliere horeca.” Sinds kort is het terras van De Beckart weer open. “Dat begint een beetje te lopen, maar de mensen hebben nog niet zoveel vertrouwen om te komen," vertelt Jegisch. “De meesten zijn ouderen en die durven de stap nog niet te nemen. Een dansles op 1,5 meter afstand kan natuurlijk niet en trompetblazen is nog niet toegestaan. We hopen dat de beperkende maatregelen snel worden versoepeld.”

Kosten lopen door

Chris van de Ren van het Zijtaarts dorpshuis vraagt zich ook af hoe de cijfers er aan het eind van het jaar bijstaan. “We missen nu veel inkomsten, maar hebben wel kosten. Sinds afgelopen maandag zijn we open voor individuele muzieklessen en kleine vergaderingen. Volgende week maandag gaat ook de bibliotheek weer open. We hopen in september meer lucht te krijgen, maar stellen de veiligheid voorop. Veel van onze bezoekers behoren tot de kwetsbare groep mensen en die willen zelf ook niet zomaar zo snel mogelijk beginnen.”

Nieuwe initiatieven

Ook bij de Loop’r in Olland is nog onduidelijk wat de financiële schade is van de coronacrisis. Deze week bespreekt het bijna compleet vernieuwde bestuur wat er gebeurt met de huur die verenigingen soms automatisch betalen voor de accommodatie. “Natuurlijk is duidelijk dat we heel wat inkomsten uit de horeca en activiteiten mislopen,” zegt Bea van Rooij. “Wij huren een deel van de multifunctionele accommodatie van Woonmeij. Andere huurders, zoals de school, zijn steeds opengebleven. We hebben altijd prettig overleg met Woonmeij en de gemeente. We vertrouwen erop dat we ook bij eventuele financiële problemen samen een goede oplossing vinden.”

Creatieve oplossingen

Bea signaleert ook dat de huidige situatie ruimte biedt aan creatieve oplossingen. “Zo hebben we meegedaan aan de online bingoshow. Daarbij sneed het mes aan twee kanten: we hebben wat inkomsten gekregen én we hebben binnen de geldende beperkingen bijgedragen een de leefbaarheid. Juist dát is onze hoofdtaak.”

Zuinigheid zorgt voor buffer

In Keldonk runt Riny Bunthof al 37 jaar ’t Span. “Ons gemeenschapshuis moet altijd blijven bestaan,” zegt Riny. “We kunnen gewoon niet zonder. De gemeente zal ons ook niet laten vallen. Gelukkig krijgen we steun bij het betalen van onze huur en elektra. We hebben altijd wat zuinig geleefd. Zo hebben we een mooie buffer op kunnen bouwen. Dat is maar goed, ook want nu zijn er alleen wat vergaderactiviteiten voor kleine groepen. Verder staan alle activiteiten stil, waarschijnlijk tot na de zomervakantie.”

Geen energiekosten

Ook D’n Brak in Mariaheide start nu langzaam op, al zullen de reguliere activiteiten pas na de zomervakantie hervat worden. “We missen nu inkomsten, maar dat is financieel te overzien,” stelt beheer Piet van ’t Westeinde. “Normaal gesproken bieden we ook geen ruimte aan commerciële activiteiten. We hebben al vrij snel een aanvraag gedaan voor Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. Tegelijkertijd hebben we bij de gemeente gevraagd wat er nog meer mogelijk was. Over de periode dat we gesloten zijn geweest hoeven we geen energiekosten te betalen. Ook is toegezegd dat er een aangepast subsidiebeleid komt. Ik maak me dus over de financiën geen zorgen, maar wel over het feit dat veel activiteiten nog niet kunnen starten. Die zijn zó belangrijk voor het welzijn van onze dorpsinwoners.”

D'n Brak in Mariaheide.
De Brink in Eerde.