Discussie over windmolens begint volgende week: wat gebeurde er tot nu toe?

MEIERIJSTAD – Volgende week begint een serie digitale inspraakavonden over windmolens in Meierijstad. Geen onderwerp dat zoveel mensen raakt. Dat geldt ook voor zonneweides.

Dat is logisch. Het gaat in de kern over het duurzaam opwekken van energie. Over vervanging van fossiele brandstoffen door wind, zon en aardwarmte. Dan gaat het uiteindelijk over het voortbestaan van de planeet.

Dat zijn niet de enige redenen waarom mensen zich er mee bezig houden. Het gaat bijvoorbeeld ook over uitzicht en aantasting van natuur; de vraag of je ziek wordt van het geluid en de slagschaduw van windmolens; of je landbouwgrond moet gebruiken om zonneparken op te leggen.

Ging het tot nu toe in Meierijstad voornamelijk over zonneparken, vanaf volgende week gaat het over windmolens. In december 2019 maakte het gemeentebestuur bekend dat er vier locaties in beeld waren voor een windmolenpark. Het waren zoeklocaties, dat wil zeggen dat onderzocht werd of daar windmolens zouden kunnen worden geplaatst.

LEES OOK: Informatieavonden over windmolens

In chronologie gebeurde er het volgende.

17 december 2019

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat er vier zoeklocaties voor windmolens zijn. Twee liggen ten zuiden en ten zuidwesten van Schijndel aan weerszijden van de N637. Dat zijn de Vlagheide, de Rooische Heide en de Schijndelse Heide en de omgeving van de Koeveringseweg en de Damianenweg. De derde ligt langs de N279 ter hoogte van de Erpsche Heide en Het Lijnt en de vierde ligt langs dezelfde weg maar dan net ten noordwesten van Veghel, grofweg tussen het Wijboschbroek en de N279.

17 januari 2020


In Wijbosch is het verzet tegen windmolens tussen het Wijboschbroek en de N279 in hevigheid losgebarsten. In het dorp hangen dan al spandoeken met teksten tegen dit plan. Er wordt een actiegroep opgericht met de naam “Handen af van Wijboschbroek”. De gemeenteraad praat voor het eerst over de zoeklocaties. Namens een groot aantal inwoners van Wijbosch zegt de heer Mulkens daar: “De schrik staat veel inwoners van Wijbosch om het hart. Gevoelens van onrust, de natuuraantasting en meerdere argumenten zijn leidend voor de werkgroep. Wijboschbroek in nationaal gezien een uniek natuurgebied.”

20 januari 2020

Ook vanuit andere delen van de gemeente komen protesten. Eigenaren van Landgoed de Rijt in Schijndel trekken aan de bel: “Ons probleem met het zoekgebied is dat potentiële kopers van een kavel op landgoed de Rijt kunnen zien dat het een zoekgebied is voor windenergie en ze dan mogelijk afhaken. Voor ons natuurlijk een enorme schadepost. Mocht de gemeente vasthouden aan zoekgebied 2 de Vlagheide, dan zal landgoed de Rijt mogelijke schade verhalen op de gemeente”, aldus de landgoedeigenaren.

Ook mensen in de omgeving van de Rooise Heide komen in het geweer. Iemand schrijft daar over: “Het gebied Rooise Heide is een uniek coulisselandschap met de mooie combinatie van natuur en cultuur. In de afgelopen 25 jaar is er in de Rooise – en Schijndelseheide een uniek vogelbestand opgebouwd met een veelvoud van weidevogels zoals de grutto en de kievit”.

23 januari 2020

Gemeenteraadsleden praten opnieuw over de kwestie. Het blijkt dat het idee om windmolens te plaatsen in de omgeving van het Wijboschbroek de handen van de politici niet op elkaar krijgt. Sikko Oegema van de PvdA sprak van een duivels dilemma. Hoe word je als gemeente energieneutraal. VVD’er Frank-Jan van Zutven sprak niet van een duivels dilemma, maar hij schetste wel waar de gemeenteraad van Meierijstad voor staat: “De gemeenteraad van Meierijstad wil energieneutraal zijn in 2050. Duurzaamheid heeft een prijs en heeft impact op de openbare ruimte. Het college heeft daarnaar gehandeld. Verzet is geen verrassing. Wij hebben nooit de indruk gehad dat dat zonder slag of stoot zou gaan.”

29 januari 2020

Inwoners van Keldonk protesteren tegen een zonnepark en tegen windmolens. Zowel de dorpsraad van Keldonk als individuele inwoners hebben zich nu tot de gemeenteraad gericht. De protesten richten zich vooral tegen de gebieden Het Lijnt en het Gerecht als zoekgebied. De dorpsraad vindt dat de energietransitie in een breed provinciaal en landelijk perspectief bekeken moet worden.

7 februari 2020

De gemeenteraad praat voltallig over het voorstel voor de zoekgebieden. Het resultaat is dat de zoektocht naar plekken voor windmolens en zonneparken in Meierijstad kan beginnen. De gemeenteraad keurde een voorstel van burgemeester en wethouders goed. Vóór stemden CDA, HIER, D66 en PvdA. Dat betekent ook dat er op plekken gezocht kan worden die in de buurt van natuurgebieden liggen zoals het Wijboschbroek en ’t Lijnt bij Keldonk.

Vlagheide

Vanaf dat moment was het stil rondom de windmolens. Het ging vorig jaar vooral over zonneparken. Dat verandert vanaf volgende week als de gemeente de inwoners gaat informeren.

Er gebeurde deze week nog één opmerkelijk ding. De plannen voor de Vlagheide werden gepresenteerd. Toen iemand vroeg waar de windmolens zouden komen zei landschapsarchitect Gerben Smulders: “Er is met ons niet gesproken over windmolens. Die staan dan ook niet in de plannen.”