Diana van Rossum taalcoördinator Meierijstad

MEIERIJSTAD - Sinds vandaag, donderdag 1 september, heeft Meierijstad, samen met Oss, een eigen taalcoördinator: Diana van Rossum. die zich hard gaat maken voor het verder terugdringen en voorkomen van laaggeletterdheid.

Dit doet ze samen met de bestaande taalnetwerken, die actief zijn op het gebied van taal en participatie met daarin ONS welzijn, Welzijn de Meierij, Koning Willem 1 College, Stichting Lezen & Schrijven, Volksuniversiteit Oss, Leerwerkloket Noordoost-Brabant, de bibliotheken en de vrijwilligers en ervaringsdeskundigen uit Meierijstad en Oss.

In Nederland hebben ongeveer 2,5 miljoen volwassenen moeite met begrijpend lezen, schrijven,
rekenen en andere basisvaardigheden. In gemeente Meierijstad zijn dat ongeveer 8800 mensen. Dit
heeft grote gevolgen voor hun leven.
Wethouder Johan van Gerwen: “Ik ben blij dat deze verbinder nu van start gaat om laaggeletterden te
bereiken, uit te zoeken wat hun wensen zijn en de taalvaardigheid te vergroten. Samen met onze
partners zijn we steeds op zoek naar passende oplossingen om deze groep in beeld te krijgen en aan
te sluiten bij hun behoefte. Uiteindelijk is het belangrijkste dat alle inwoners in Meierijstad mee kunnen
doen.”

Laaggeletterden met Nederlands als moedertaal blijken in de praktijk lastig te bereiken. Diana gaat,
met de samenwerkingspartners, zoals het bedrijfsleven, voedselbanken, woningbouwverenigingen,
huisartsenposten, UWV en formulierenbrigade actief naar hen op zoek.
Ze gaat deze partners helpen om laaggeletterden te herkennen en gaat zorgen voor een juiste doorverwijzing naar een passend onderwijs- en activiteitenaanbod. Ook gaat ze nieuwe partners zoeken, die actief willen bijdragen aan
de aanpak van laaggeletterdheid en zich willen verbinden aan het Taalakkoord. Daarnaast gaat ze bijeenkomsten organiseren om het thema laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen en bijvoorbeeld nieuwe taalpunten of voorleesprojecten voor taalarme gezinnen opzetten.
Diana is te bereiken via e-mail dianavanrossum@nobb.nl.