Deur op een kier voor windturbines in Meierijstad

Er was al eerder veel verzet tegen de mogelijk komst van windturbines in Wijboschbroek.

MEIERIJSTAD – Elke gemeente moet in 2050 energieneutraal zijn. Het opwekken van duurzame energie speelt daarin een rol. Maar hoe en waar moet die energie in Meierijstad opgewekt worden? Een lastige vraag waar de gemeenteraad een antwoord op probeert te vinden. Al eerder bleek dat er in de gemeente geen extra windturbines kunnen komen, vanwege verstoringen van het radarverkeer van vliegveld Volkel en Eindhoven Airport. Wat betekent dat voor de aanleg van zonneparken? De gemeenraad boog zich over die vraag tijdens de raadsvergadering op 25 mei 2023. Conclusie: de deur staat op een kier voor extra windturbines in Meierijstad. Het windpark Veghel Wind(d)t met 4 turbines langs de A50 komt er sowieso.

Op de agenda van de gemeenteraad stond het beleidskader ‘Duurzame Energie Opwek in Meierijstad’. In dit stuk staat hoe de gemeente tot 2030 duurzaam energie gaat opwekken. De gemeente zet zoveel mogelijk in op zonnepanelen op daken. Maar ook grote zonneparken zijn nodig.
Lokaal Meierijstad, Gemeentebelang Meierijstad en Forum voor Democratie wilden in het beleidskader opnemen dat er geen grote zonneparken komen bij natuur- en recreatiegebieden. Maar dit voorstel haalde het niet.
Daarnaast wilden deze partijen in het stuk opnemen dat er definitief geen windturbines in Meierijstad komen. Ze vinden de hoogte van de turbines en de overlast en gezondheidsrisico’s te groot. Maar alle andere partijen konden wel instemmen met het raadsvoorstel, dat dus met 27 stemmen voor en 9 stemmen tegen, werd aangenomen..

D66 wilde met een amendement juist in het beleidskader laten opnemen dat alle opties voor windturbines nadrukkelijk opengehouden worden, omdat één windturbine evenveel duurzame energie opwekt als 20 hectare zonneweide. Volgens deze partij is dat belangrijk, omdat er simpelweg niet voldoende grond beschikbaar is voor zonnepanelen. Tijdens de vergadering besloot D66 het amendement in te trekken.

Windturbines niet definitief van de baan
Wethouder Menno Roozendaal gaf aan dat het college van B&W heel bewust in het beleidskader de optie voor windturbines heeft opengehouden, vanwege de grotere capaciteit van deze turbines om duurzaam energie op te wekken. Hij lichtte wel toe waarom het college het Wijboschbroek uitsluit van windturbines. De andere gebieden die in zicht waren voor windturbines zijn volgens het beleidskader beperkt geschikt voor windturbines. Dit zijn de Rooise/Schijndelse Heide, en een deel van Het Lijnt in Keldonk.