Definitief plan voor school en kerk Eerde

EERDE - De gemeenteraad van Meierijstad zal op 16 december definitief beslissen over de plannen voor een nieuwe basisschool in Eerde in en bij een deel van de Heilige Antonius Abtkerk in Eerde.
Over deze plannen is jarenlang veel te doen geweest in Eerde, maar nu is het dan zover dat de gemeenteraad hierover een beslissing kan nemen.

Twee delen
De kerk wordt opgedeeld in twee delen. De kapel van de kerk blijft behouden voor de  geloofsgemeenschap in Eerde. Het overige deel wordt ingericht als school. In de kerk worden  daarnaast maximaal 3 appartementen gerealiseerd. De Petrus Paulusbasisschool wordt deels in  de kerk en deels in de nieuwe aanbouw aan de kerk gerealiseerd. Ook de voormalige Pastorie  wordt herbouwd waardoor extra appartementen toegevoegd kunnen worden. De appartementen  boven de school kunnen zo mogelijk bij een toenemend aantal leerlingen worden omgezet naar  groepslokalen. Andersom kunnen bij minder leerlingen klaslokalen omgezet worden naar  appartementen.