Deel Rooi zoekgebied voor 30.000 huizen

Economisch Instituut voor de Bouw wil huizen op het platteland

SINT-OEDENRODE – In een groot gebied ten noorden van Eindhoven zouden 30.000 huizen gebouwd kunnen worden.

Het gaat om het stuk tussen Sint-Oedenrode, Son en Breugel, Best en Oirschot. Dat schrijft het Economisch Instituut voor de Bouw in het rapport Ruimtelijke Ordening en Bouwlocaties.

1 miljoen huizen

De komende tien jaar moeten in Nederland 1 miljoen huizen gebouwd worden. Volgens het EIB moeten die vooral op het platteland komen. Dat is in tegenspraak met wat bijvoorbeeld de provincie Noord-Brabant wil. Die presenteerde enkele jaren geleden nog een plan waarin werd gepleit voor woningbouw in leegstaande kantoren en binnen stads- en dorpsgrenzen.

Het EIB denkt daar anders over. Om de woningnood op te lossen zal er uitgeweken moeten worden naar het platteland. In het lijvige rapport beschrijft het instituut per provincie zoekgebieden.

Er is volgens het EIB ruimte ten noorden van Eindhoven. Een deel van dat zoekgebied ligt op het grondgebied van Meierijstad, meer bepaald Sint-Oedenrode. Het strekt zich uit naar Best, Son en Breugel en Oirschot.

Natuurgebieden


Binnen dat zoekgebied liggen volgens het EIB enkele kleine natuurgebieden die behoren tot het Natuurnetwerk Nederland. Binnen dat zoekgebied ten noorden van Eindhoven liggen geen Natura 2000 gebieden. Als er al een nieuwe stad met 30.000 huizen komt moeten die volgens het instituut goed in de natuur worden ingepast. Grote voordelen van het gebied zijn dat de grote stad Eindhoven met al z’n voorzieningen dichtbij zijn, dat er snelwegen in de buurt zijn en dat Eindhoven en Best treinstations hebben.