De vlag kan bijna uit!

SINT-OEDENRODE -Een zee van vrije tijd: dat heeft Koss nu hij klaar is met zijn eindexamens op het Heerbeeck College. Vorige week rondde hij zijn schoolexamens af.

Nog even wachten

Koss stond er goed voor en dat betaalt zich nu ook uit. “Ik moest nog 3 schoolexamens maken. Die gingen eigenlijk heel goed. Dat heeft te maken met het feit dat ik me thuis goed voorbereid heb op de examenstof. Maar ook met de docenten die ons goede aanwijzingen gaven over wat we op het examen konden verwachten. Toch moet ik nog even wachten

voordat ik de vlag uitsteek. Op 4 juni krijg ik telefonisch officieel te horen of ik geslaagd ben.”

Met vlag en wimpel

Toch is voor Koss het wachten op de officiële uitslag niet spannend. Hij weet al dat hij met vlag en wimpel geslaagd is. “Om door te stromen naar havo 4 moest ik een 6,7 gemiddeld staan. Dat is gelukt! Ergens vind ik het wel fijn dat ik nog op het Heerbeeck blijf. Kan ik over twee jaar ervaren hoe een normaal eindexamenjaar verloopt.”

Als een kaars uitgedoofd

Natuurlijk is Koss blij dat hij geslaagd is. Maar hij vindt het wel ontzettend jammer dat zijn examenjaar als een kaars uitdooft. “De ervaring – en misschien ook spanning – van een officieel eindexamen mis ik nu wel. Echt zonde is dat het eindexamengala afgelast is en dat nog steeds onduidelijk is hoe de diploma-uitreiking zal zijn. Eén ding is zeker: het zal anders zijn dan gepland en zoals gebruikelijk is. Toch hoop ik dat we in ieder geval met ons klas nog iets leuks kunnen doen om het examenjaar passend af te sluiten.”