De Neul en STM werken samen aan toegankelijk zwembad (video)

SINT-OEDENRODE – De gemeente Meierijstad is bezig om de toegankelijkheid van Zwembad de Neul in Sint-Oedenrode te verbeteren. Op maandag 18 maart kregen de medewerkers van De Neul een training om te ervaren hoe een bezoek aan het zwembad voor visueel beperkten is.

Na een enquête van Stichting Toegankelijk Meierijstad (STM) bleek dat er een terugloop was in bezoekers binnen bepaalde beperkte doelgroepen. Een behoorlijk deel van de antwoorden was overwegend positief en er waren zelfs mensen die zich niet konden voorstellen dat er kritiek zou zijn. Toch kwamen er bij Senior Rooi, Argo en Stichting Toegankelijkheid Meierijstad klachten binnen van een groep mensen met uiteenlopende beperkingen.

Zwembad de Neul betreurde deze reacties en beloofde verbeteringen toe te passen. Stichting Toegankelijkheid Meierijstad heeft deze eerste verbeteringen opgemerkt en verklaart dat de band met het zwembad aanzienlijk verbeterd is. De stichting heeft daarnaast met de gemeente afgesproken om informatie- en scholingsbijeenkomsten voor de medewerkers van het zwembad gaat organiseren, zodat ook zij beter rekening kunnen houden met de benodigdheden en wensen van de zwemmers met een beperking.

Een van deze trainingen vond maandag 18 maart plaats. Medewerkers van het zwembad kregen een training van Daniëlle Coolen. Het doel van de training was om te ervaren tegen welke moeilijkheden visueel beperkten opliepen tijdens een bezoek aan De Neul. Coolen is zelf slechtziend en maakt graag gebruik van het zwembad.

Om te polsen in hoeverre de maatregelen de toegankelijkheid van het zwembad hebben verbeterd, nemen de drie betrokken partijen een tweede enquête af. Hieruit zal moeten blijken of de getroffen maatregelen ervoor gezorgd hebben dat de afgehaakte groep weer gebruik zal gaan maken van Zwembad de Neul. Zwembad de Neul en STM blijven de komende tijd samenwerken, zodat het zwembad uiteindelijk toegankelijk kan worden voor iedereen.