De mythe van klimaatambitie Meierijstad zit ambtenaren in de weg

MEIERIJSTAD – Ruim anderhalf jaar geleden gaf de gemeenteraad van Meierijstad toestemming een zoektocht te beginnen naar gebieden waar windmolens en zonneparken kunnen worden gemaakt. Woensdagavond bleek dat het moment waarop de wethouder het lintje van het eerste zonnepark kan doorknippen voorlopig nog niet is aangebroken.


Van de zeven plannen voor zonneparken die zijn ingediend, is er eentje zo ver dat de vergunning kan worden aangevraagd. Dat is het zonnepark tussen Sint-Oedenrode en Nijnsel. Het plan voor een park aan de Lochtenburg in Zijtaart is teruggetrokken. Vijf andere moeten nog worden uitgewerkt. Ergens in oktober of november wordt duidelijke welke door kunnen gaan.

Positief verhaal

De gemeenteraad van Meierijstad werd woensdag door een beleidsmedewerker van de gemeente bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot de zonneparken. Hij had een positief verhaal over de gesprekken die hij en zijn collega's het afgelopen jaar met inwoners hadden.


“Ik hoor in den lande anders ook heel veel negatieve opmerkingen over zonneparken en windmolens,” zei PvdA’er Sikko Oegema. De ambtenaar bedoelde dat de positiviteit vooral betrekking had op de procedure. “Ik bedoelde niet te zeggen dat mensen staan te juichen over zonneparken,” aldus de beleidsmedewerker.

Top vijf van Europa

Later schetste hij ook de weerstand die hij en zijn collega’s tegenkwamen. “Veel mensen denken dat alles al besloten is. Dat is natuurlijk niet zo. Verder gaat het verhaal dat Meierijstad Europees tot de top vijf wil horen van gemeenten die duurzame energie opwekken. Ik heb serieus geen idee waar dat verhaal vandaan komt. Dat is wel de grootste onrust die wij tegenkomen. Dat is soms erg vervelend. Op dit onderwerp sta je altijd op achterstand, door zulke verhalen wordt dat alleen maar erger,” aldus de beleidsmedewerker.

Overstromingen

Maar er zijn recente ontwikkelingen zoals verontrustende IPCC-rapport over klimaatverandering en de overstromingen in Limburg. PvdA en D66 bepleitten dat er weliswaar toegewerkt wordt naar 2050 maar dat haast geboden is en dat het naar de inwoners van Meierijstad wel zo eerlijk is om duidelijk te maken dat de gemeente zo snel mogelijk klimaatneutraal wil zijn.


Een ander veelgehoord argument was dat mensen vinden dat de zoekgebieden zo groot zijn. Mensen denken dan dat alle zonneparken in hun buurt komen. Volgens de ambtenaar is dat niet zo. Er is voor zulke grote gebieden gekozen om te voorkomen, aldus de ambtenaar, “dat grondeigenaren gek gebeld worden door of dure auto’s van initiatiefnemers van zonneparken op het erf krijgen”.

Langs de snelweg

De gemeenteraad moet uiteindelijk een beslissing nemen of er met zulke grote zoekgebieden gewerkt moet blijven worden. De boerenbelangenorganisatie ZLTO heeft de gemeente voorgesteld om bij de uitgifte van terreinen van zonneparken eerst te kijken naar loze stroken langs landbouwgrond of snelwegen. Volgens de ambtenaar is dat een interessante optie.

Kabel vanuit Oss

Eén van de onderwerpen was dat er op het transportnet geen ruimte is om al die duurzame stroom te exporteren. Rondom Oss is dat een probleem. Woensdag bleek dat er plannen zijn om vanuit Oss een kabel te trekken naar het hoogspanningsstation in Eerde.
Maar Eerde kan niet veel meer aan. Het was één van de voorbeelden om duidelijk te maken hoe ingewikkeld het probleem is. En dan werd er nog niet eens gesproken over politieke ontwikkelingen.