De Blauwe Poort spaart water voor Meierijstad (video)

BOERDONK - Het ligt op een onopvallende locatie, langs de Provincialeweg naar Helmond. Op een afstand lijkt wel een oer-Hollands veenweide landschap. Maar het kerkje op de achtergrond is toch echt van Boerdonk. We staan hier in de Blauwe Poort. Een groot project van waterschap Aa en Maas om water op te vangen voor natte én droge tijden.

Waterhouderij
Naast elkaar liggen twee aparte bassins. De een is een waterberging en de ander een zogenaamde waterhouderij. Die allebei bedoeld zijn om het water tijdelijk op te slaan. De waterberging is bedoeld voor grote pieken in de afvoer opvangen, dus als het veel heeft geregend. De waterhouderij ligt ernaast en is eigenlijk een soort stuwmeer dat bedoeld is om bij droogte om langzaam kleinere hoeveelheden water af te geven.

Belang voor Meierijstad
Hoewel de blauwe poort officieel nog net in Laarbeek ligt, is het gebied van groot belang voor Meierijstad. Want juist de mensen daar profiteren van de waterhouderij. Zo kan het waterschap het peil op de Aa in het gebied rond Erp beter sturen als er te weinig regen valt. En dat is dus goed voor de boeren. Maar ook inwoners van Meierijstad kunnen er genieten van de natuur en je kan er zelfs een beetje ervaren hoe het is om voor watermanager te spelen.

Pilot
De Blauwe Poort is nog een proefproject. Dus het waterschap onderzoekt wat er mogelijk is met dit watersysteem. Maar nu is al wel duidelijk dat het wel de wateropvang zijn werk doet. Zo blijft het water in de Aa in Meierijstad langer op peil, en hebben boeren en burgers langer profijt het water, zeker als het erg droog is.