De beuk gaat er in bij de strijd om de Eerdse kerk

EERDE – De stichting “Vrienden van de Eerdse Kerk” heeft weer een tegenslag moeten incasseren. Zij willen dat de bouwplannen voor de school in het dorp, die ten dele in de kerk moet komen, worden veranderd. Een deel van de nieuwbouw kan worden verschoven, vindt de stichting, omdat de monumentale beuk die daar staat aan z'n eind is en gekapt kan worden.

In antwoord op vragen van de stichting schrijft wethouder Coby van der Pas dat de gemeente niet van plan is een kapvergunning af te geven. Zij verschilt met de stichting van mening over de conditie van de boom, zo blijkt uit brieven die door de fractie van de PvdA zijn opgevraagd.

Eén zwam

De stichting heeft een brief van Delsasso Boomverzorging ingebracht van begin maart van dit jaar. Daarin staat dat de kroon van de beuk aan onderhoud toe is en dat er aan de voet, in één van de holtes één zwam geconstateerd is. Delsasso schat dat de boom nog een jaar of tien mee kan, mits er onderhoud wordt gepleegd.

De gemeente heeft een jaar geleden een onderzoek laten doen door Pius Floris Boomverzorging in Vught. “Op basis van deze analyse komt de gemeente (. . . ) tot een andere conclusie dan die u heeft getrokken op basis van de (zeer beknopte) briefrapportage van Delsasso,” aldus wethouder Van der Pas aan de stichting.

Speciale apparatuur

Pius Floris heeft ook een zwam ontdekt, maar denkt dat de boom nog wel vijftien jaar mee kan. De wethouder heeft ook kritiek op het onderzoek van Delsasso. Dat bedrijf heeft volgens de gemeente geen onderzoek gedaan naar de omvang van de aantasting. “Bij kernrot kan dat alleen worden vastgesteld door onderzoek met speciale apparatuur. In tegenstelling tot Delsasso heeft de gemeente hier meerdere malen onderzoek naar laten verrichten. De gemeente houdt de conditie van deze beuk nauwgezet in de gaten,” aldus staat in de brief van de wethouder.

Daarnaast heeft de betreffende beuk een monumentale status. Voor deze categorie bomen geldt dat alleen bij direct gevaar voor de omgeving of groot maatschappelijk belang een kapvergunning afgegeven kan worden. Daar is in het geval van de Eerdse beuk geen sprake van,aldus de wethouder.

'Er wordt ander plan uitgevoerd'

De Stichting Vrienden van de Eerdse kerk haalde zich vorige maand de woede van de dorpsraad Eerde en het schoolbestuur SKIPOV op de hals omdat zij weer een poging deed het bouwplan te vertragen, zoals de dorpsraad en het schoolbestuur dat noemen.

Inmiddels heeft de politieke partij Hart het opgenomen voor de Vrienden van de Eerdse kerk. Hart zegt nu dat projectontwikkelaar SHAAK de zaak op scherp zet. Uit een gesprek met de stichting heeft Hart geconcludeerd dat het plan dat nu uitgevoerd gaat worden afwijkt van het plan dat door de gemeenteraad is goedgekeurd. De partij heeft er raadsvragen over gesteld.

Het antwoord op die vragen is bijna per kerende post gekomen. Van der Pas schrijft dat het plan nog steeds niet helemaal klaar is en dat het dus heel goed kan zijn dat Hart verschillende tekeningen heeft gezien. Volgens haar wist de gemeenteraad dat ook toen het besluit werd genomen. De wethouder schrijft aan de PvdA en Hart dat het definitieve ontwerp een zaak voor de projectontwikkelaar en het schoobestuur is. De gemeente kijkt in deze alleen of het past binnen het bestemmingsplan.

Zo moet het er uit komen te zien in Eerde