D66: Meierijstad moet in 2040 al CO2 neutrale gemeente willen zijn

MEIERIJSTAD – D66 Meierijstad wil dat de gemeente al in 2040 en niet pas in 2050 CO2 neutraal is. De fractie zal daarvoor donderdag 25 mei een motie indienen tijdens de gemeenteraadsvergadering als het beleidskader ‘Duurzame energie opwek in Meierijstad’ wordt behandeld.
En om dat doel te kunnen bereiken moeten er volgens D66 ook extra zoekgebieden worden aangewezen waar eventueel windmolens kunnen worden gerealiseerd. En daarover komen de democraten met een amendement op het raadsvoorstel.
“We hebben de ambitie om een 100.000+ gemeente te zijn en daarmee ook een voorbeeld in de regio willen zijn”, aldus fractievoorzitter Gertjan Hobert in een toelichting. Hij wil daarom dat Meierijstad uitspreekt ernaar te streven om al in 2040 CO2 neutraal te zijn en wil dat burgemeester en wethouders in kaart brengen wat de gevolgen voor het energie-beleid in Meierijstad zijn als de raad dit uitgangspunt overneemt.
Een van de concrete voorbeelden daarvan is dat de gemeente meer mogelijkheden moet open houden voor het plaatsen van windturbines.
Windturbines
In het beleidskader ‘Duurzame energie opwek in Meierijstad’ staat nu dat het in Meierijstad niet mogelijk is om windturbines te plaatsen, uitgezonderd de 4 windturbines van ‘Veghel Windt’ langs de A50.
Volgens D66 betekent dat dat er maar liefst 700 hectare beschikbaar moet komen voor zonneparken op land om toch CO2 neutraal te kunnen zijn. En ook tegen die zonneparken op land is er veel bezwaar vanuit met name de agrarische sector. Voor elke windturbine die geplaatst kan worden is er 20 hectare minder zon op land nodig.
Nieuwe windturbines in Meierijstad kunnen niet worden gerealiseerd omdat het radarverkeer van de vliegbasis Volkel daardoor verstoord kan worden, maar volgens D66 is het niet ondenkbaar dat dit beleid te zijner tijd zal worden aangepast.
Vlagheide
Daarom wil D66 een amendement indienen om de zoekgebieden Schijndelse heide ten oosten van de Schijndelseweg (Vlagheide), Het Lijnt en Wijboschbroek aan te wijzen als gebieden die beperkt geschikt zijn voor toepassing van windturbines.
D66 kondigde het amendement en de motie al aan tijdens de commissievergadering over dit voorstel en toen bleek er bij de overige fracties weinig of geen interesse om deze plannen te steunen.