Cuypers Genootschap stuurt 'brandbrief' naar gemeente

VEGHEL – Het Cuypers Genootschap, de landelijke stichting tot behoud van het 19e en 20e eeuwse cultuurgoed in Nederland, heeft zondag letterlijk een ‘brandbrief’ naar het gemeentebestuur van Meierijstad gestuurd om de afgebrande Congregatiekapel volledig te gaan herstellen.

“Wij verzoeken de gemeente en andere betrokken partijen om in te zetten op stabilisatie van de restanten van het gebouw en (inieder geval het exterieur) van dit belangrijke rijksmonument in oude staat te herstellen”, zo schrijft secretaris Leo Dubbelaar.
In feite sluit het Cuypers Genootschap hierbij aan op de oproep die de Veghelse architect Gerard van Asperen, groot kenner van het werk van architect Pierre Cuypers, gisteren ook al direct deed.
Van Asperen, die zeer actief betrokken is geweest bij de restauratie van de Lambertuskerk, zei gistermiddag bij Omroep Meierij, na het zien van de afgebrande voormalige Congregatiekapel, dat er volgens hem zeer goede mogelijkheden zijn om het gebouw te restaureren.

Muren stutten
Volgens Van Asperen is het van het grootste belang dat de muren die nu nog overeind staan zo snel mogelijk gestut gaan worden, en daar pleit ook het Cuypersgenootschap in de brief aan het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad voor.
Secretaris Dubbelaar wijst daarbij naar projecten in Nes (op Ameland) en Amstelveen waarbij ook branden van door Cuypers ontworpen gebouwen voor veel schade hebben gezorgd, maar waar restauratie goed mogelijk is gebleken.

Ensemble
“De kapel (van de Congregatiekerk, red) dateert uit de 19e eeuw en is gebouwd naar ontwerp van de beroemde architect Pierre Cuypers samen met zijn zoon Joseph Cuypers. Het gebouw behoort tot de belangrijkste rijksmonumenten van Veghel en maakt onderdeel uit van een voor Nederland uniek ensemble van Cuypersgebouwen bestaande uit het gasthuis (Bernardusgesticht), scholen, Kerkhofkapel, Congregatiekapel en de Lambertuskerk. Vanwege het grote monumentale belang is behoud van het door brand beschadigde gebouw noodzakelijk”, zo schrijft het Genootschap.

Restauratie
“In feite vragen wij u om de restauratie waarvoor in september 2022 vergunning is verleend -en daarna een herbestemming- gewoon uit te laten voeren waarbij de verloren gegane monumentale onderdelen worden gereconstrueerd”.
Volgens het Genootschap is een spoedige stabilisatie nu van het grootste belang en daarom vraagt het genootschap aan B & W en aan de gemeenteraad van Meierijstad hier zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan.