Coronamaatregelen nachtmerrie voor cultuur Meierijstad

Bezoekers worden mogelijk niet meer toegelaten

MEIERIJSTAD – De nieuwe coronamaatregelen die vandaag van kracht worden zijn een nachtmerrie voor de cultuur- en sportsector in Meierijstad.

Cultuurinstellingen mogen nu nog mensen binnen laten, maar de vrees bestaat dat dat wordt teruggedraaid.

Sportverenigingen mogen geen supporters meer toelaten en de sportkantines vrezen met grote vreze voor hun inkomsten.

Collega Rob Dekkers maakte een rondje langs de cultuurinstellingen en de sportverenigingen en maakte onderstaande bijdrage.