Coronacrisis te onvoorspelbaar: Meierijstad on Stage uitgesteld

MEIERIJSTAD – Meierijstad On Stage wordt in verband met de ontwikkelingen rond het coronavirus uitgesteld en verplaatst naar volgend schooljaar (2021-2022).

Meierijstad on Stage is een ideëel project dat VMBO leerlingen wil helpen om beroeps- en studiekeuzes te maken. Voor dit schooljaar was al een Beroepenfeest gepland op 9 maart 2021 en Doe Dagen (bedrijfsbezoeken) op 18 en19 maart 2021. Deze komen dus te vervallen.

Onvoorspelbaar

De deelnemende scholen achten de situatie rondom het coronavirus te onvoorspelbaar en hebben om die reden besloten om Meijerijstad On Stage uit te stellen naar schooljaar 2021-2022.

Volgend jaar is Meierijstad on Stage er naar verwachting weer, compleet met fysiek beroepenfeest, rode loper, ballonnen en enthousiaste leerlingen en beroepsbeoefenaars, zoals dat tijdens de succesvolle eerste editie in de Koekbouw in Veghel het geval was.