Corona zorgt voor flinke terugval van bevolkingsgroei

MEIERIJSTAD – Volgens cijfers van de provincie Noord-Brabant groeide in 2020 de bevolking het sterkst in de randgemeenten rondom de grote steden (0,6%). Bij de middelgrote steden (de M7, zijnde Bergen op Zoom, Roosendaal, Oosterhout, Waalwijk, Oss, Meierijstad en Uden) lag de bevolkingsgroei met ca. 0,3% onder dat provinciale groeicijfer.

De gegevens over 2020 laten zien, dat het landelijk gebied voor het eerst sinds eind jaren ’80 een iets hogere bevolkingsgroei laat zien dan het stedelijk gebied.

In 2020 kwamen er 10.900 Brabanders bij. Daarmee groeide de bevolking beduidend minder dan de laatste jaren. De gevolgen van het coronavirus zijn in de cijfers terug te zien. Brabant kende vorig jaar voor het eerst een sterfteoverschot. Ook de binnen- en buitenlandse migratiesaldi lagen op een lager niveau dan in 2019. Aan het begin van 2021 telt Brabant bijna 2.574.000 inwoners.

Voor heel Brabant kunnen we stellen: er zijn in 2020 meer mensen gestorven dan geboren. Vanuit de rest van Nederland zijn er net zoveel mensen naar Brabant gekomen dan dat er uit onze provincie vertrokken zijn, waarmee de groei van de Brabantse bevolking op conto komt van de buitenlandse migratie. Dus mensen die hier komen vanwege werk, arbeidsmigranten, expats, studenten en vluchtelingen.