Corona in Keldonk: 'Sociale cohesie keert zich even tegen ons'

KELDONK – Nu er in Keldonk twee mensen besmet zijn met het coronavirus heeft de Dorpsraad besloten zoveel mogelijk bijeenkomsten te annuleren. “Voor een kleine gemeenschap met veel onderlinge contacten is daarom extra alertheid geboden”, aldus het bestuur.

Daarom heeft de dorpsraad besloten haar eigen bijeenkomsten en die van alle werkgroepen en commissies tot 22 maart te annuleren.


“Dit keer lijkt de sterke sociale cohesie zich eens een keer tegen het dorp te keren. De Dorpsraad verwacht dat door haar besluit het aantal onderlinge contactmomenten sterk zal afnemen. Zij hoopt hiermee de risico’s van verdere verspreiding van het virus tot een minimum te beperken”, aldus de dorpsraad

In lijn van het besluit van de Dorpsraad hebben ook een aantal andere organisaties inmiddels besloten hun activiteiten op te schorten.
Vooralsnog gaat het om de volgende afgelastingen;

Het wekelijkse Eetpunt op vrijdag is voor komende 2 weken afgelast.

Donderdag en vrijdag is er geen clubavond van Jong Nederland

De Keldonkse NLdoet activiteiten voor 13 en 14 maart (Thomashuis, Zorg & Welzijn, Vrijwilligerscentrale, Antoniusschool en Stichting korenmolen De Hoop) zijn tot een nader te bepalen datum uitgesteld.

De buurtbus rijdt niet.

De voorstellingen van Toneelvereniging Plankwerk (25 tot en met 29 maart) gaan niet door. Er wordt gekeken naar een uitvoering verderop in het jaar.


Gemeenschapshuis 't Span is deze en komende week tot en met 22 maart gesloten. Dit met uitzondering van de prikpost, die gaat wel door.

Uitgebreide informatie staat op de website van de Dorpsraad.
www.keldonk.nl