Concert aan het water: ode aan 200 jaar kanaal

(door Jan de Jong)
MEIERIJSTAD - Met een Concert-aan-het-water heeft Meierijstad donderdagavond de festiviteiten rond 200 jaar Zuid Willemsvaart afgesloten. Vooral lokaal talent, aankomend en gevestigd, leefde zich uit op het grote podium dat aan de Noordkade was gebouwd.
Maar jammer genoeg viel het evenement letterlijk ook een beetje 'in' het water omdat het weer donderdagavond niet echt meewerkte waardoor slechts enkele honderden inwoners 't concert meemaakten, wat er eigenlijk best enkele duizenden hadden mogen zijn.

Het afgelopen half jaar heeft Meierijstad op diverse manieren aandacht besteed aan het feit dat, in opdracht van Koning Willem 1 nu 200 jaar geleden begonnen is met het uitgraven, met de hand, van het kanaal. De waterweg die de toekomst van noordoost Brabant drastisch zou gaan beïnvloeden en die zeker ook in Meierijstad en dan vooral in Veghel, van ongelooflijke economische betekenis is geweest.


Bedrijvigheid
Burgemeester Kees van Rooij benadrukte die economische ontwikkelingen nogeens tijdens een netwerkborrel voor ondernemend Meierijstad die vooraf ging aan het concert.
"Wij zagen een paar jaar geleden dat de herdenking van 200 jaar Zuid-Willemsvaart een mooi moment zou kunnen zijn om nogeens de aandacht te vestigen op het belang van het kanaal voor onze gemeente", aldus de burgemeester en door daar al in een vroeg stadium activiteiten voor te gaan bedenken 'kaapte' Meierijstad daarmee dit herdenkingsmoment. Want van Den Bosch tot Luik heeft de Zuid-Willemsvaart in de afgelopen twee eeuwen de toekomst grondig veranderd.
En voor Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode heeft dat betekend dat linnen, klompen en schoenen die in de 19e eeuw de belangrijkste produkten voor economische bedrijvigheid waren, zijn vervangen door grondstoffen die ervoor zouden zorgen dat bedrijven als Friesland Campina, Mars, Vanderlande Industries maar ook Jumbo en Sligro zich in Veghel zouden vestigen en ontwikkelen tot spelers van landelijk en zelfs wereldformaat.


Inland Terminal
En het mooiste voorbeeld daarvan is wellicht de aanleg van Inland Terminal Veghel door de Van Berkel Groep. Directeur Michel van Dijk van Inland Terminal nam de bezoekers van de netwerkborrel mee op de ontwikkelingen die de afgelopen 17 jaar hebben plaatsgevonden.
Van de eerste container die hij nog zelf had opgehaald in de Rotterdamse haven tot de meer dan 40.000 containers die nu aan- en afgevoerd worden. En die ook dagelijks zichtbaar maken hoe die economische groei zich nu ontwikkelt. Of letterlijk stagneert, zoals de overvolle kades met containers de afgelopen maanden de transport-problematiek illustreerden.


Energie-containers
Maar de ontwikkelingen staan natuurlijk niet stil zoals Bart Hoevenaars van ZES (Zero Emission Services) de aanwezigen schetste. Zij bedrijf ontwikkelt verwisselbare energie-containers waardoor de binnenscheepvaart uitstoot vrij gemaakt kan worden. Niet meer vervuilende dieselmotoren, maar met schone energie kunnen de schepen daardoor hun containers van en naar Rotterdam vervoeren.


Concert
Rond 20.00 uur verplaatste het gezelschap zich naar de kade aan de Zuid-Willemsvaart waar inmiddels enkele honderden inwoners, al dan niet met zelf meegebrachte klapstoeltjes, zich voor het grote podium geposteerd hadden. En daarmee de druilerige weersomstandigheden trotseerden.
Zij kregen een spetterend concert voorgeschoteld van jonge Phoenix-talenten zoals Eva Lathouwers, Miencke Kalloe, Rosa van Geffen en Willem Bennebroek, bijgestaan door de Big Band Frisselstein onder leiding van Marc van Kessel.
Maar ook gelouterd talent zoals musical-ster Maaike Widdershoven en en sopraan zangeres Wilma Bierens maakten hun opwachting. En met als apotheose een optreden van Alain Clark.


Fabriek Magnifique
Een betere 'opwarming' had Fabriek Magnifique, het evenement dat vrijdag zaterdag en zondag heel Veghel in de ban brengt van cultuur en ontspanning, eigenlijk niet kunnen hebben.
De geschiedenis van de Zuid-Willemsvaart, die voor Omroep Meierij de afgelopen week in beeld werd gebracht door het 'wandel-icoon' Rene Bastiaanse, heeft bewezen dat 't gezegde 'regeren is vooruitzien' een waarheid als een koe is. En voor Kuussestad Veghel zijn de koeien de afgelopen eeuwen de (witte) motor van veel welvaart geweest, maar zorgt het 'restproduct' stikstof nu voor veel problemen. Maar het feit dat in Veghel nu al gewerkt wordt aan de ontwikkeling van een waterstof-tankstation maakt ook duidelijk de toekomst doorgaat en dus ook het 'regeren en denken' al gaat het voor veel ondernemers veel te stroperig en te langzaam zoals Herman Molenaar, de voorzitter van Platform Ondernemend Meierijstad, ook donderdagavond weer liet horen aan de deelnemers van de netwerkborrel.
En of die andere wijsheid die zijn oorsprong vindt in de trekschuiten van vroeger, 'langzaam aan, dan breekt het lijntje niet' toch ook nog steeds waar is ...wie zal het zeggen. De toekomst zal het leren.

Foto's: Erik Pittens, Jan de Jong.