Compleet nieuwe woonwijk in Zijtaart: 85 huizen

Ook 70 huizen verspreid door Schijndel

MEIERIJSTAD – Na sombere geluiden over woningnood in Meierijstad is er goed nieuws. In Zijtaart komt een compleet nieuwe woonwijk met 85 huizen.

Verder wil de gemeente gaan meewerken aan initiatieven van particulieren om op verschillende plekken in Schijndel zeventig huizen te bouwen. Ook staan er wat kleinere plannen voor Sint-Oedenrode, Olland en Wijbosch op stapel. In totaal ook zo’n 85 huizen. De indieners van twee woningbouwplannen in Veghel moeten hun huiswerk over doen voordat de gemeente er een stempel op zet.

In Zijtaart wordt de komende jaren bijna een hele nieuwe wijk opgetrokken met 85 huizen. In fase A worden vijftig huizen gebouwd, in fase B nog eens 35. Het gebied ligt grofweg tussen de Pastoor Clerxstraat en het Ruitersportcentrum Zijtaart.

Gemengde wijk

Het wordt een gemengde wijk, waarbij in ieder geval aan de voorwaarde moet worden voldaan dat een kwart van de huizen sociale huur is. Verder moet er worden gebouwd voor starters en ouderen. Daarnaast kunnen er ook duurdere huur- en koophuizen worden gebouwd.

Nog deze week wordt het plan ter inzage gelegd en kunnen mensen erop reageren. Het gaat dan vooral om het gebied waar gebouwd kan worden. De invulling komt pas later. De gemeenteraad gaat in maart volgend jaar al dan niet een klap op het plan geven. Daarna kunnen projectontwikkelaars, bouwondernemingen en woningcorporaties concrete plannen indienen.

Volgens wethouder Jan Goijaarts zal het bouwplan voor zeker vijftien jaar voorzien in de woningbehoefte in Zijtaart.

70 huizen in Schijndel

De andere plannen waar de gemeente aan mee wil werken liggen voornamelijk in Schijndel. Het gaat om 13 aanvragen. Dat betekent dat deze initiatiefnemers hun plan verder kunnen uitwerken.

Het gaat om projecten aan de Hoofdstraat 145-149, Hoofdstraat 176-184, Schootsestraat 45, Plein 1944 nr. 22 (café ’t Zuid) en de Oude Steeg 2 in Schijndel.

Daarnaast zijn er voor Sint-Oedenrode twee verzoeken ingediend voor de Kofferen 25-27 en de Sluitappel 17-17a waar de gemeente onder voorwaarde aan wil meewerken. Het gaat hierbij om dertien extra woningen, onder meer voor senioren.

Verder verleent de gemeente medewerking aan twee kleinschalige woningbouwplannen in respectievelijk Olland en Wijbosch.

Initiatiefnemers Veghel moeten huiswerk maken

In Veghel zijn twee locaties aan de Hoofdstraat waar het college in principe medewerking wil verlenen. Deze projecten dragen bij aan het compacter en sterker maken van de kern van winkelgebied. De locatie Hoofdstraat 25-31 is gericht op het ombouwen van kleine winkels naar één grootschalige winkellocatie. Het plan voor de Hoofdstraat 49 en Vlas/Graan 126 gaat over het verbouwen van winkel naar woningen op de eerste verdieping. De voorgestelde plannen zijn nu nog niet akkoord, maar het college ziet mogelijkheden en geeft voorwaarden mee waaronder het wel kan. Hoeveel extra woningen dit oplevert, wordt in een later stadium bekend.

De locaties in Zijtaart waar 85 huizen komen