College Meierijstad verleent medewerking aan uitbreiding Mariaschool

ERP – Het college van B&W heeft besloten om de uitbreiding van de Mariaschool in Erp mee te bekostigen. Schoolbestuur Stichting Verdi Onderwijs had het college daarom gevraagd.
Fotograaf: Verdi Onderwijs

Het huidige schoolgebouw aan de Horstakker is volgens Verdi te klein geworden door de stijging van het leerlingenaantal. De bedoeling is om 332m2 bij te bouwen, zodat de school qua grootte weer toekomstbestendig is. De gemeenteraad heeft tijdens de vergadering van 4 april de benodigde financiële middelen beschikbaar gesteld, waardoor het college het formele verzoek van het schoolbestuur kan afwikkelen.