Collecte Goede Doelen Week is gestart

VEGHEL – Deze week is de Goede Doelen Week van start gegaan. Een gezamenlijke collecte voor 18 fondsen. “Dat betekent dat we niet 18 keer maar 1 keer bij de mensen aanbellen”, vertelde Jeroen Melief, voorzitter van de stichting Goede Doelen Week Veghel, onlangs in het radioprogramma de 55 Plusshow op Omroep Meierij.

Inmiddels hebben de meeste inwoners van Veghel de envelop in de brievenbus of deurmat gevonden. Met daarin een formulier met tekst en uitleg over de wijze van doneren. Dat kan op 3 manieren. 1: Cash, door geld in de envelop te doen, 2: door een eenmalige machtiging in te vullen en 3: Via de QR-code die op het formulier staat afgedrukt. Ook de Goede Doelen staan erop vermeld. De donateur geeft hierop aan welk bedrag bestemd is voor een bepaald doel. Vult men niets in dan volgt een gelijkelijke verdeling over de 18 fondsen.

Niets aan de strijkstok
De opbrengst van de collecte gaat in zijn totaliteit naar de deelnemende organisaties. Ër blijft niets aan de strijkstok hangen”, zegt Jeroen Melief. Hij verduidelijkt: “Wij hebben vooraf vanuit het bedrijfsleven veel sponsorgelden binnengekregen. Daarmee is onder andere het drukwerk bekostigd. Het geld dat wij nu ophalen gaat voor 100% naar de fondsen”.

Afgeven in de Bieb
Vrijwilligers van de stichting bellen in de week van 27 maart tot en met 1 april nog één keer aan. Maar dan om de envelop weer op te halen. Mis je de collectant? Geen nood. Je kunt de envelop zaterdag 1 april tussen 10.00 en 12.00 uur dan afgeven in de bibliotheek, Markt 1 in Veghel. Met uitzondering van de coronajaren leverde de Goede Doelencollecte jaarlijks circa € 80.000,- op. Voorzitter Melief hoopt ook dit jaar dit bedrag weer met alle vrijwilligers binnen te halen.

Envelop met brief die op de deurmat valt
Fotograaf: Hans Hultermans