Clubgebouw Scouting Rooi zo slecht dat nieuwbouw nodig is

SINT-OEDENRODE – De accommodatie van Scouting Rooi is er zo slecht aan toe dat er nieuw gebouwd moet worden. De gemeente Meierijstad wil geld beschikbaar stellen om de voorbereidingen voor de nieuwbouw te treffen.

In het kader van de duurzaamheid werd het gebouw van Scouting Rooi onderzocht. Het eindoordeel was dat het gebouw in z’n algemeenheid in slechte staat is en dat sommige delen zeer slecht zijn.

Het achterstallige onderhoud en de bouwconstructie zijn er zelfs zo erg aan toe dat er snel en gedegen aangepakt moet worden. De gemeente heeft gerekend en is tot het oordeel gekomen dat een nieuw scoutinggebouw dat in veertig jaar wordt afgeschreven goedkoper is dan nu verbouwen en die kosten in 25 jaar af te schrijven.

Bovendien kan een nieuw gebouw veel duurzamer en functioneler worden dan wanneer het oude gebouw wordt opgeknapt. Zo’n duurzaam gebouw scheelt de scouting straks ook in de portemonnee.