Centrum Schijndel wacht al 1,5 jaar op pilot

Het leek een geweldig idee: het centrum van Schijndel werd de pilot voor IBOR. Dat staat voor Integraal Beheer Openbare Ruimte. Goed idee vond City Manager Harrie van Herpen. Waarom hij nu al ruim 1,5 jaar wacht op de pilot is hem een raadsel. Sterker nog: hij is het wachten beu en wil snel aan de slag.

Maatwerk

IBOR klinkt ingewikkeld, maar dat is het eigenlijke niet. Bij deze methode bepaalt de gemeente wat het basisniveau is van het onderhoud van de openbare ruimte. Dat geeft extra ruimte en zeggenschap aan dorps- en wijkraden. Zij kunnen deels zelf bepalen aan welke onderhoudszaken ze extra geld willen uitgeven. De een wil misschien meer geld uitgeven aan onkruidbestrijding, de ander vindt extra verlichting belangrijk. De kern van IBOR: niet meer maar wel anders geld uitgeven aan buurtbeheer. Dat maatwerk sprak Harrie van Herpen meteen aan. “Het City Management van Sint Oedenrode, Veghel en Schijndel vonden het prima dat we in Schijndel een pilot met IBOR zouden gaan doen. En ook de ondernemers in het centrum vonden het een prima plan.”

Handen uit de mouwen

Enthousiasme alom dus voor de IBOR-pilot in Schijndel. En dus stak Harrie van Herpen al anderhalf jaar geleden meteen de handen uit de mouwen. “In overleg met de coördinatoren heb ik binnen enkele maanden een concreet plan voor de pilot gemaakt. Daarin stond wat we wilden doen en hoeveel tijd en geld dat zou kosten. Zoals afgesproken is dat plan ter beoordeling naar de gemeente gegaan.” Tot verbazing, en inmiddels ook frustratie, van Harrie bleef dat oordeel uit. “Maandelijks heb ik om een reactie gevraagd. Aanvankelijk kreeg ik nog het antwoord dat het op de agenda stond. Maar inmiddels krijg ik al tijden geen reactie meer. Ook tijdens de kwartaalvergaderingen met het City Management van Meierijstad en de wethouder is het een terugkerend agendapunt. Maar nog steeds is er geen reactie op het plan. Het contact met de gemeente over deze pilot lijkt steeds moeizamer te verlopen.”

In de ijskast

Inmiddels vindt Harrie het hoog tijd dat de pilot gestart wordt. “Het duurt echt te lang. We waren heel enthousiast en zien echt belangrijke voordelen in IBOR. Het is ook belangrijk dat het centrum van Schijndel er aantrekkelijk uitziet. Dat was voorheen al zo, maar na de coronasluiting is dat extra belangrijk. Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte is nu niet zoals ondernemers dat graag zouden willen. We zouden echt graag een aantal zaken aanpakken, zoals het verwijderen van graffiti, verzorgde zitbankjes en goede verlichting. ” En wat misschien ook wel steekt: voor de pilot is eind 2018 al geld gereserveerd. De vertraging is dus geen geldkwestie. Voor Harrie is het lastig te begrijpen waarom het plan al zo lang in de ijskast staat.

In beweging krijgen

Inmiddels is het geduld van Harrie van Herpen wel erg op de proef gesteld. Om de zaak in beweging te krijgen, stuurde hij onlangs een brief naar de gemeenteraad waarin hij ‘het moeizame contact’ met de gemeente aan de orde stelt. Dat had maar ten dele succes. Politieke partij Hart stelde naar aanleiding van de brief vragen en kreeg te horen dat er na de zomervakantie een nieuw traject voor IBOR gestart wordt. Alle betrokken partijen zullen binnenkort bijgepraat worden. Wat Harrie daarvan vindt? “We kunnen zo aan de gang. Ik begrijp nog steeds niet waarom het zo stil is en we wéér aan tafel moeten. Wat mij betreft gaan we gewoon met de pilot aan de slag.”