CDA wil beter onderhoud sloten

MEIERIJSTAD – Het CDA in Meierijstad vindt dat de gemeente de sloten beter moet onderhouden. Volgens de partij wijkt het jongste onderhoudsplan af van wat er in de gemeenteraad is afgesproken. “Als we het buitengebied belangrijk vinden waarom is de gemeente dan zo terughoudend met kwalitatief onderhoud,” aldus Rien Verhagen namens het CDA in raadsvragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Afhankelijk van hoe belangrijk een sloot is voor de waterafvoer, worden de slootkanten één of twee keer per jaar gemaaid. Het CDA stelt dat de manier waarop het nu gebeurt afwijkt van de afspraken. De partij wil weten of dat om financiële of ecologische reden gebeurt en of daar overleg over is geweest met de ZLTO, de belangorganisatie van boeren die veel belang hebben bij goede waterafvoer.

Veel zwerfaval

Door minder te maaien heeft de gemeente ook minder zicht op de rotzooi in de sloten. “In sloten langs wegen ligt vaak veel zwerf afval, blik en plastic. De verantwoordelijkheid om dit op te ruimen lijkt toch een taak van de gemeente. Hoe gaan we hiermee om?” aldus Verhagen. De partij constateert ook dat er op veel plekken hopen slootmaaisel langs de bermen ligt, zelfs voor de schrikhekken. Wie ruimt dat op, vraagt Verhagen zich af. De gemeente, aldus het CDA, verwijst voor het opruimen naar het Waterschap, maar daar heeft de partij te horen gekregen dat die helemaal niks opruimt.

Eén keer in de twee haar maaien betekent volgens het CDA er veel rietgroei en wilgengroei plaats vindt en dat het dan uiteindelijk moeilijker wordt de sloten schoon te krijgen.