Camping Kienehoef en Paardensportcentrum mogen afzonderlijk van elkaar uitbreiden

SINT-OEDENRODE - Camping De Kienehoef (eigenaar Ron van Rooij) en het Paardensportcentrum annex NCC complex, mogen beide afzonderlijk van elkaar worden uitgebreid. Dat heeft de gemeente vandaag bekend gemaakt.
"Mijn broer en ik gaan allebei onze eigen weg en ik ben heel blij dat we nu aan de slag kunnen met de uitbreidingen", aldus Paula van Rooij.

Paardenzwembad
Het verzoek voor het Paardensportcentrum betreft het uitbreiden van bestaande bebouwing voor het realiseren van een ‘paardenzwembad’. Daarnaast wordt gevraagd om op de verdieping (inpandig op de bestaande kantine) twee kleine verblijfsruimten te realiseren voor ‘grooms’ (verzorgers van rijpaarden). Tevens wordt gevraagd om een ontsluiting via de westelijke zijde over de weg Grove Den naar Erica.

Het verzoek voor het NCC-terrein betreft het realiseren van 9 camperplaatsen, een groepsaccommodatie en 6 verhuureenheden ter plaatse van de voormalige groene inpassing.
Als aanvulling op het principeverzoek van het paardensportcentrum en NCC is gevraagd om een eerste bedrijfswoning bij het paardensportcentrum/NCC op te richten.

Camping
Voor Camping de Kienehoef is een nieuw principeverzoek ingediend voor de uitbreiding en
toevoeging van diverse recreatieve verblijfsvoorzieningen, uitbreiding en vernieuwing van
(dag)recreatieve, sanitaire- en facilitaire voorzieningen.