Buurt erkend in bezwaren tegen onderzoekstijdstip

SINT-OEDENRODE - De rechtbank in Den Bosch heeft gemeente Meierijstad gesommeerd beter onderzoek te doen naar vermeende geluidsoverlast van café ’t Straotje. Buurtbewoners maken al jarenlang melding hiervan over zowel harde muziek als bezoekers op straat.

Een bezwaarschriftencommissie adviseerde burgemeester Van Rooij in augustus 2020 om via geluidsmetingen nader onderzoek te doen. Op basis hiervan verstrekte Van Rooij de exploitatievergunning en werden de bezwaren van omwonenden ongegrond verklaard.

Protest tegen onderzoekstijdstip

Een van de omwonenden, mevrouw E. Seriese, stapte naar de rechter in Den Bosch en stelde dat de geluidsmetingen tijdens het huidige coronatijdperk niet te vergelijken zijn met de normale exploitatie van het café. De metingen werden uitgevoerd in een periode met beperkingen op het gebied van bezoekersaantal en vervroegde sluitingstijden.

De rechtbank oordeelde dat verrichte geluidsmetingen onvoldoende zijn. De rechter vernietigt het besluit van de gemeente om de bezwaren ongegrond te verklaren. Een nieuw geluidsonderzoek moet een realistisch beeld opleveren van de geluidshinder voor de woon- en leefsituatie van omwonenden.

't Straotje in de tijd dat corona geen rol speelde