Burgers kunnen pas later meepraten over hun woonomgeving

Corona vertraagt Omgevingsvisie

MEIERIJSTAD – De gemeente Meierijstad redt het niet de eerste versie van de Omgevingsvisie op tijd klaar te hebben. Die zou begin november in de raadsvergadering aan de orde komen. Dat wordt op z’n vroegst eind van dit jaar. De coronapandemie wordt als oorzaak van de vertraging genoemd.

Het uitstel betekent ook dat de inspraak door de bevolking wordt opgeschoven. Inwoners van Meierijstad kunnen nu van december tot februari hun zienswijze indienen.

Van invloed op iedereen in Meierijstad

De Omgevingsvisie is voor iedereen in Meierijstad van groot belang. Daarin staat bijvoorbeeld waar in de gemeente huizen gebouwd kunnen, of bedrijven, welke stukken natuur belangrijk zijn en waar er geboerd mag worden en niet. Later worden er detailplannen gemaakt. Wat in de Omgevingsvisie wordt vastgelegd bepaalt jarenlang de ontwikkelingen en dus de woon- en leefomgeving van iedereen.

Om zo’n omgevingsvisie te maken moet er met veel mensen worden gesproken. Als gevolg van de coronapandemie was dat de laatste maanden niet goed mogelijk. De gemeente wil de tijd nemen om dat goed te doen of zoals in een brief aan de gemeenteraad staat “de tijd nemen die nodig is voor samenspraak”.