Burgemeester roept na sluiting drugslab iedereen op om bij verdachte activiteiten melding te doen.

MEIERIJSTAD - Burgemeester Kees van Rooij roept alle inwoners van Meierijstad op om bij verdenking van criminele activiteiten, en dan vooral ook drugs-gerelateerde zaken, altijd melding te doen bij politie of gemeente. “Je bent echt geen klikspaan als je verdachte zaken meldt en beter een keer te veel dan een keer te weinig”, aldus de burgemeester.
Van Rooij deed zijn oproep bij een toelichting op het besluit dat hij dinsdag genomen heeft om de loods aan de Hoofdstraat in Veghel, waar op 22 februari een drugslaboratorium is aangetroffen, voor 6 maanden te sluiten
. In het pand werd 17 kg chrystal meth aangetroffen en ook nogeensd 620 kilo vloeibare grondstoffen

Gelet op de aangebrachte voorzieningen, de capaciteit van de productieapparatuur, alsmede de hoeveelheid aanwezige metamfetamine kristallen en vloeistoffen kan worden gesproken van een grootschalige en professionele productie van metamfetamine. Hierdoor was er sprake van een welbewust handelen in strijd met de Opiumwet”, aldus de gemeente.

Zorgen

De gemeente heeft in dit soort gevallen de mogelijkheid om een dergelijk pand te verzegelen en tot sluiting gedurende een bepaalde periode over te gaan en dat heeft burgemeester Van Rooij nudus gedaan. De gemeente maakt zich al langer grote zorgen over dit soort activiteiten die vaak ook in woonwijken plaatsvinden en mede daardoor een direct gevaar voor de omgeving zijn.

Op 22 februari roken buurtbewoners in de omgeving van het pand een weeïge lucht en waarschuwden de politie. Toen die het pand binnen gingen reed daar met hoge snelheid een busje weg. Of er inmiddels door de politie al aanhoudingen zijn gedaan kon de gemeente woensdagmiddag nog niet zeggen.

Verantwoordelijkheid
In het pand trof de politie veel zaken aan die erop wezen dat er sprake was van een grootschalige drugsproductie. De eigenaar van het pand heeft gesteld dat hij niet wist dat de loods door de mensen aan wie hij de loods verhuurd had hier een drugslab in hadden gevestigd.
Maar volgens burgemeester Van Rooij heeft ook de verhuurder van een pand de nadrukkelijke plicht om zo goed mogelijk na te gaan of potentiële huurders geen criminele activiteiten willen gaan plegen.
“Als eigenaar moet je alle zaken zo goed mogelijk checken, legitimatiebewijzen vragen, eventueel kijken naar een inschrijving bij de KvK en meer van dat soort zaken”, aldus de burgemeester.

Aangifte

“We zijn heel blij dat er door buurtbewoners aangifte is gedaan en ik wil graag iedereen oproepen om opmerkzaam te zijn op dit soort zaken, want de veiligheid is daarbij heel nadrukkelijk in het geding”.