Bureau dat werklozen helpt wordt versterkt

Meierijstad bereidt zich samen met uitzendbureaus voor op crisis

MEIERIJSTAD – De gemeente Meierijstad gaat samen met de uitzendbureaus HOBIJ en USG People het lokale mobiliteitscentrum versterken. Dat centrum helpt mensen die werkloos zijn geworden bij hun zoektocht naar een andere baan.

Meierijstad heeft een sterke arbeidsmarkt, veel MKB-bedrijven en veel ZZP’ers. Enorme massaontslagen worden niet direct verwacht maar in tijden van crisis kunnen dingen veranderen. “Ervaringen uit het verleden leren ons dat een crisis, zeker bij grote bedrijven, kan leiden tot een grote uitstroom van personeel,” aldus het college van burgemeester en wethouder. Als voorbeelden worden RICOHG in Den Bosch en MSD in Oss genoemd.

Verdubbeling werkloosheid

Het Centraal Planbureau heeft voor 2021 vier scenario’s uitgewerkt voor de gevolgen van de coronacrisis op de arbeidsmarkt. “Als we uitgegaan van een middenscenario betekent het dat het werkloosheidspercentage voor Meierijstad, Bernheze en Boekel van ongeveer 2,5% in 2020 gaat oplopen naar ongeveer 5% in 2021. Dit betekent een verdubbeling van het aantal werklozen,” aldus de gemeente.

Om de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden is er al een begin gemaakt met een mobiliteitscentrum dat mensen van werk naar werk moet helpen. Meierijstad wil dat nu optuigen want tot nu toe worden bedrijven nog met overheidssteun overeind gehouden, maar het is onzeker of dat zo blijft. Op korte termijn moet het mobiliteitscentrum inspelen op de gevolgen van de coronacrisis, op langere termijn moet dat centrum de arbeidsmarkt versterken.

Ahrend heeft aangekondigd banen te schrappen in Nederland