Bundelen van kennis en ideeën is hard nodig

De weg naar elkaar weten te vinden versnelt processen

MEIERIJSTAD – Zoveel mensen, zoveel (woon)wensen… In Meierijstad is een groot gebrek aan betaalbare woningen die aansluiten bij de woonwensen van inwoners. Maar gelukkig zijn er een boel kleinschalige initiatieven van mensen die hun woondroom waar maken. In de serie ‘woondroom’ nemen we een kijkje in de keuken bij deze nieuwe woonvormen. Deze keer: de bouwsociëteit Meierijstad.

“De vraag naar woningen is enorm groot in Meierijstad. Voor elke doelgroep en in elke prijsklasse is er meer vraag dan aanbod. Het antwoord om meer woningen te bouwen ligt voor de hand. Maar wat voor woningen dan? En op welke locatie en voor welke prijsklasse? Is het een idee om leegstaande winkels en bedrijfspanden om te bouwen naar woningen? En hoe gaan we om met de vraag naar energieneutrale en klimaatvriendelijke woningen?” Robert van den Brand en Monique van Rijbroek schetsen de vragen waar de bouwsociëteit Meierijstad antwoord op probeert te vinden.

Samen meer weten en kunnen

De bouwsociëteit heeft zo’n 75 leden die allemaal actief zijn in de bouwwereld. Robert en Monique zijn blij met de diversiteit van de leden. Woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, makelaars, aannemers, architecten, notarissen, adviseurs en banken … Ze komen zo’n vijf keer per jaar bij elkaar om naar inspirerende sprekers te luisteren, ervaringen uit te wisselen en kennis te delen. “We merken dat leden ook steeds meer kennis delen en sparren over de vragen, wensen en ontwikkelingen in de vastgoedmarkt,” zegt Monique van Rijbroek. “Ook de contacten met de gemeente zijn goed. We willen ook onze rol en verantwoordelijkheid nemen om samen met de gemeente constructief na te denken over het woonvraagstuk in Meierijstad.”

Begrip en aandacht

De bouwsociëteit Meierijstad is zo’n 10 jaar geleden gestart als netwerkorganisatie. Dat is het nog steeds, al schuwt de organisatie de rol van sparringpartner en ‘denktank’ niet. Robert van den Brand: “Iedereen is zich bewust van de enorme vraag naar woningen. Er zijn verschillende oplossingen en ideeën. Natuurlijk is er soms verschil van inzicht in de juistheid van ideeën en oplossingen. Maar door onderling – en nadrukkelijk ook met de gemeente – ideeën, wensen en mogelijkheden te delen bundelen we ideeën. We merken ook dat leden steeds vaker kennis delen en elkaar inspireren. Dat is ook hard nodig om een goed antwoord te geven op het woonvraagstuk. Door meer met in plaats van over elkaar te praten, is er meer begrip voor elkaars positie. We ervaren ook dat de communicatie met de gemeente gestroomlijnder verloopt.”

Winst halen in het proces

Goed communiceren over bijvoorbeeld procedures, plannen en voornemens helpt om te versnellen in bouwplannen, dat is de overtuiging van Bouwsociëteit Meierijstad. Monique van Rijbroek: ”Als alle betrokken partijen, waaronder ook de gemeente of woningbouwcorporaties, in een vroeg stadium om tafel gaan zitten, kunnen plannen veel doelgerichter ontwikkeld worden. Dat voorkomt vertraging doordat plannen bijvoorbeeld niet voldoen aan wetten, eisen en gemeentelijke regelgeving. Maar ook onderling hebben leden elkaar hard nodig om meer en sneller te kunnen bouwen. De rol van verbinder en krachtenbundeling vervult Bouwsociëteit Meierijstad graag.”