Breekt nood wetten voor basisschool Eerde?

EERDE - Met zulke ‘vrienden’ heb je geen vijanden meer nodig. Zo kun je de reactie van het schoolbestuur SKIPOV en de Dorpsraad Eerde op de ‘open brief’ die de Stichting Vrienden van de Eerdse kerk heeft gestuurd over de plannen tot verbouw van de kerk en nieuwbouw van de Petrus en Paulus school, misschien wel het beste samenvatten.

Even de feiten op een rij:

• Iedereen is er het over eens dat de huidige basisschool in Eerde al jarenlang dringend aan verbouwing/nieuwbouw toe is.

• De Antonius Abt kerk is een gemeentelijk monument dat gerestaureerd moet worden.

• De afgelopen jaren is er een plan opgesteld om één gecombineerd project te maken van restauratie van de kerk en nieuwbouw van de school. Om dit project financieel mogelijk te maken worden er ook woningen in en bij de kerk gebouwd.

• De gemeente, scholenorganisatie Skipov en de speciaal voor dit doel opgerichte onderneming SHAAK (Samenwerking Heilige Antonius Abt Kerk) hebben die plannen verder uitgewerkt. Een jaar geleden keurde het college van B en W die plannen goed.

Maar om die plannen ook daadwerkelijk mogelijk te maken moet wel het bestemmingsplan worden gewijzigd. Daar hebben we in Nederland procedures en regelgeving voor. En niet zelden zorgt dat voor fikse vetraging. Dat gevaar is nu in Eerde ook levensgroot.

Alternatieve plannen

De Stichting Vrienden van de Eerdse Kerk, die 6 jaar geleden werd opgericht met als enig doel ‘het behoud van de Eerdse kerk en het bijbehorende patronaatsgebouw’, heeft deze week een open brief gestuurd aan wethouder Coby van der Pas en van die ‘open brief’ daar ‘lusten de honden (lees Dorpsraad Eerde en Skipov) geen brood van’.

Want in die brief worden alternatieve plannen aangedragen, inclusief tekeningen, voor een nieuwe school. Maar die alternatieve plannen en tekeningen zijn dus nooit besproken met Skipov. Bestuursvoorzitter Berry Tomas is daar nu heel boos over geworden. Niet alleen omdat die alternatieve plannen nooit met hem zijn besproken, maar ook omdat ze in zijn ogen volstrekt niet voldoen aan datgene wat nodig is. En hij is er, net als de Dorpsraad, beducht voor dat er nu toch weer vertraging kan komen in de nieuwbouwplannen. Volgens Tomas is eigenlijk iedereen in Eerde het eens over de plannen zoals ze er liggen en is er alleen ‘een klein clubje oude mannen’ die steeds proberen alles tegen te houden.

Vertraging

De Stichting Vrienden van de Eerdse Kerk zegt in de open brief dat ze juist constructief wil meedenken ‘over een minder ingewikkelde en kwalitatief betere oplossing’ en dat ze zich absoluut niet kan voorstellen dat hun ‘eenvoudige vragen’ zouden leiden tot vertraging. De Stichting verwijst ook naar bestaande regelgeving. “Omdat de Eerdse kerk een monument is, wordt het gebouw wettelijk beschermd”, zo schrijven ze. Ze voegen eraan toe dat er eerst een Bouwhistorisch Onderzoek moet plaatsvinden. Iedereen die weleens met dit soort zaken te maken heeft gehad, weet dat er voor procedures regels gelden, dat je tegen besluiten bezwaar mag maken en… dat dat altijd veel langer duurt dan iedereen (?) wil.

Demonstratie

De kinderen en hun ouders in Eerde hebben al eerder demonstratief duidelijk gemaakt dat die tijd er niet meer is. Wie de situatie van het huidige schoolgebouw bekijkt, kan niet anders concluderen dan dat het de hoogste tijd is dat er wat gaat gebeuren. Skipov-voorzitter Berry Tomas heeft duidelijk gemaakt dat Skipov op enig moment de afweging zal moeten maken hoe lang het gebruik van het huidige schoolgebouw nog verantwoord is.

‘Nood breekt wetten’ is een bekend gezegde. Maar of de nood van de kinderen, de ouders en de leerkrachten in Eerde inderdaad in staat is om dat gezegde waar te maken, is nog maar de vraag.