Bouwplannen voor Veghelse Hoogstraat

Een verlies van ruim twee ton: dat heeft de gemeente Meierijstad er voor over om de snelle bouw van 24 sociale huurappartementen in de Veghelse Hoogstraat mogelijk te maken. Het Brabants Dagblad meldt dat de gemeente bereid zou zijn de grond voor 480.000 euro aan woningcorporatie Area te verkopen. De boekwaarde voor het terrein is 675.000 euro. Het college van burgemeesters en wethouder wil het verlies nemen om zo enigszins tegemoet te komen aan de enorme behoefte aan sociale huurwoningen in Meierijstad. Overigens is de verkoop nog niet definitief. Gemeenteraadslede kunnen nog een maand hun mening over het plan geven. Op 18 augustus wordt definitief over dit voorstel besloten.