Bouw nieuw zwembad De Beemd moet snel kunnen beginnen

VEGHEL – De bouw van het nieuwe zwembad De Beemd in Veghel kan, wat de gemeenteraad betreft, in januari van start gaan. Want tijdens de commissievergadering Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering werd donderdagavond duidelijk dat alle fracties die plannen steunen.

Maar…er kunnen natuurlijk altijd nog bezwaren worden ingediend tegen die plannen en bezwaarprocedures kunnen voor (heel) veel vertraging zorgen. Er zijn ook wel bezwaren tegen het nieuwbouwplan ingediend, o.a. wat betreft de mogelijke parkeerproblematiek, maar die bezwaren zijn, zo werd donderdagavond duidelijk, volgens de commissie adequaat beoordeeld en behandeld.

Het nieuwe zwembad komt gedeeltelijk op de plaats waar voorheen De Blauwe Kei was gevestigd en krijgt een bad met 6 banen, een doelgroepenbad en een beweegbare bodem. Een voordeel van de nieuwbouw op de nieuwe plek, weliswaar vlak bij het oude zwembad, is wel dat dat 60 jaar oude zwembad tijdens de bouw open kan blijven. Als alle plannen doorgaan zal op enig moment ook de loop-fietsbrug over de Aa worden verplaatst omdat in feite het hele gebied een ‘upgrade’ gaat krijgen.

Maar wethouder Goijaarts maakte duidelijk dat er bewust voor is gekozen om niet nu al een bestemmingsplanprocedure voor het hele gebied in gang te zetten omdat in dat geval de bouw van het nieuwe zwembad zeker niet zo snel mogelijk zou zijn. Die verbetering van het Stadhuispleingebied zal dus nog wat langer op zich laten wachten, maar duidelijk werd donderdagavond dat de gemeenteraad blij is dat er, hopelijk, begin volgend jaar daadwerkelijk begonnen kan worden met de bouw van het nieuwe zwembad.
De gemeenteraad van Meierijstad moet op 30 september nog daadwerkelijk een besluit nemen over de bouw van het nieuwe zwembad, maar donderdagavond werd duidelijk dat het voorstel nu als ‘hamerstuk’ naar de raad gaat en aan de gemeenteraad van Meierijstad zal het dus niet liggen.