Bouw 23 woningen in Erp

ERP - De gemeente Meierijstad en woningcorporatie Area hebben overeenstemming bereikt over de verkoop van grond voor het bouwen van 16 woningen. De woningen komen in de nieuwbouwwijk De Bolst. Hiervan zijn er veertien bedoeld voor sociale huur en twee voor huurders met een middeninkomen.
Plankaart van woonwijk de Bolst in Erp.

Naast Area komt ook gemeente Meierijstad met zeven nieuwe woningen. Van de zeven nieuwe percelen zijn er drie vrije kavels en vier voor twee aaneen gebouwde woningen. De gemeente geeft in maart de nieuwe kavels uit via een loting. “Beide ontwikkelingen zijn weer een stap in de goede richting naar voldoende en gevarieerd woningaanbod binnen Meierijstad. Het biedt ruimte en kansen aan alle bevolkingsgroepen en leefstijlen”, zegt wethouder Jan Goijaarts.

Bolst noord
De Bolst wordt in fases gebouwd over een periode van meerdere jaren. Het plan omvat huurwoningen, bouwkavels en koopwoningen. Na de realisatie van de 23 woningen gaat de gemeente verder met het ontwikkelen van de laatste fase van het plan ‘Bolst noord’. Dat plan maakt de bouw van maximaal tachtig woningen mogelijk en vormt het einde van de bouw van de woonwijk. Het plan voor ‘Bolst noord’ ligt nu ter inzage. Meer informatie over deze kaveluitgifte, de locatie en de inschrijftermijn is te vinden op de website van de gemeente bij de afdeling grondzaken.