Bossche architect ‘De Twee Snoeken’ krijgt voorkeur verbouwing Bestuurscentrum

MEIERIJSTAD – Het Bossche architectenbureau ‘De Twee Snoeken’ krijgt van de gemeente de voorlopige opdracht om een ontwerp te maken voor de verbouwing van het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode.
De plannen van De Twee Snoeken

De Twee Snoeken was al door de vakspecialisten en de toekomstige gebruikers als beste uit de bus gekomen bij de beoordeling van de 5 architectenbureaus die geselecteerd waren om een idee op te stellen voor de verbouwing van het kasteel-raadhuis in Sint-Oedenrode. En ook de omwonenden en overige inwoners van Meierijstad die maandagavond in het bestuurscentrum de presentaties kwamen bekijken en vervolgens hun stem mochten uitbrengen, kozen in meerderheid voor het ontwerp van de Bossche architect.

Formeel kunnen er nog tot medio juli bezwaren worden ingediend tegen de toewijzing aan De Twee Snoeken, maar als dat niet het geval is kan het Bossche architectenbureau aan de slag met het uitwerken van een plan voor de verbouwing. Het is de bedoeling dat de architect na de zomer een masterplan voor de verbouwing komt. Daarna zal uiteraard ook een begroting moeten volgen en daar zal de gemeenteraad dan uiteindelijk mee moeten instemmen.

Het plan
De Twee Snoeken noemt het ontwerp ‘een compact bestuurscentrum in het park’. De oude raadzaal wordt verwijderd, waardoor het gehele complex een betere relatie krijgt in verhouding tot het park. Daarom wordt de nieuwe raadzaal op de eerste verdieping verplaatst. Daardoor ontstaat er een lichte, hoge en ruimtelijke raadzaal met een transparante gevel. Daardoor ontstaat er een verbinding met het park.

Het park kan volgens het architectenbureau nog wel een opknapbeurt gebruiken, ze pleiten er dan ook voor dat dit project in samenwerking met een landschapsarchitect wordt uitgevoerd. Volgens de plannen denkt De Twee Snoeken aan beplanting die seizoensbeleving geeft, een aantal verblijfplekken en het toevoegen van ecologische waarde.