‘Bomen’ over bomen Deken Baekersstraat Schijndel

De Deken Baekersstraat in Schijndel
Fotograaf: Google Earth

SCHIJNDEL – De lindebomen aan de Deken Baekersstraat in Schijndel leverde gespreksstof op in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 25 mei. Sommige bewoners van deze straat ervaren veel overlast van de honingdauw die de luizen in de bomen produceren. Honingdauw is een plakkerig goedje dat een deel van het jaar op de auto’s en huizen terecht komt. Daarnaast is er ook sprake van wortelopdruk en vallende takken. Daarom willen sommige bewoners dat er bomen gekapt worden. Een verzoek dat bij Hart, SP en Gemeentebelang Meierijstad de wenkbrauwen deed fronsen. Deze partijen willen graag dat alle bomen in de straat behouden blijven.

Die belofte deed wethouder Jan van Burgsteden niet . Hij gaf aan dat tijdens een inloopbijeenkomst voor inwoners, op 15 mei 2023, de meningen ver uit elkaar lagen. Daarom gaat de gemeente individuele reacties van straatbewoners opnemen. Daarna wordt besloten of enkele bomen aan de huizenkant van de straat gekapt gaan worden. Daarvoor is een kapvergunning nodig, omdat de bomen op de Groene kaart van Meierijstad staan. Bomen die op deze kaart staan worden in principe niet gekapt, tenzij ze ernstige overlast geven. De vraag is nu of de overlast die sommige bewoners van de Deken Baekersstraat zo ernstig is dat kap legitiem is. Mocht dat zo zijn, dan plant de gemeente minder overlast gevende bomen terug. Daarnaast zegde de wethouder toe dat, voordat een eventuele kapvergunning verleend wordt, het onderwerp nog terugkomt in de gemeenteraad.