'Boeren bescherm uw schapen tegen de wolf'

DEN BOSCH/MEIERIJSTAD – De wolf mag zich niet gaan vestigen in Brabant, maar boeren moeten hun vee ’s nachts wel tegen de wolf beschermen, want het is een beschermde diersoort. Je kunt niet op een wolf jagen.

Dat is de strekking van de boodschap die het provinciebestuur heeft gegeven aan vooral schapenhouders. In de omgeving van Heusden zwerft een wol en die heeft schapen aangevallen. Er is veel onrust.

Het beleid van de provincie is erop gericht dat boeren hun dieren ’s nachts beschermd laten staan. Op die manier wordt voorkomen dat de wolf gewend raakt aan het jagen op schapen. Volgens deskundigen zou de wolf dan in twee weken vanzelf het gebied verlaten.

Beschermen

Belangrijk is dus dat vee in de eerste plaats wordt beschermd, want buiten loslopend zijn ze nu een te gemakkelijke prooi. Daarom de oproep aan veehouders om hun dieren binnen te halen of buiten te beschermen met bijvoorbeeld wolfwerende netten. Als veehouders in het gebied deze elektrische netten nog niet hebben, zijn er in beperkte mate nachtkralen als noodoplossing te leen bij de provincie.

Glenn Lelieveld van Zoogdierenvereniging Nederland: “Jagen is natuurlijk gedrag van een wolf, ook het doden van meerdere prooidieren dan een wolf nodig heeft om zich te voeden. Dat heeft te maken met het jachtinstinct van de wolf en de onrust in de kudde. Als het de wolf moeilijk wordt gemaakt om bij de kudde te komen, zal de wolf verder trekken. Dat is overigens hoe dan ook aannemelijk, omdat deze specifieke wolf een zwervende wolf lijkt te zijn. Een jonge wolf die de roedel heeft verlaten, omdat hij op zoek is naar een nieuw jachtgebied met voldoende wilde prooidieren en een partner. Beide kan de wolf niet vinden in het gebied.”

Veehouders

De reacties bij veehouders zijn divers. Gemene deler is wel dat ze zich zorgen maken om het welzijn van hun vee en de extra tijd die het hen kost om hun dieren te beschermen. ZLTO bestuurder Jeanette van de Ven: “Het is goed dat er actie komt om de wolf te verdrijven uit dit gebied, we kijken wel kritisch naar de afloop. Want waar in Brabant is er ruimte voor de wolf? We moeten samen gaan werken aan werkbare afspraken en maatregelen, zodat extensieve veehouderij en natuurbegrazing zich kunnen handhaven in onze mooie provincie.”

Onrust

In het gebied waar de wolf de afgelopen week actief was, zijn mensen bezorgd. Volgens Dick Klees internationaal roofdierexpert is de kans dat een wolf mensen aanvalt echter zeer gering: “Onder natuurlijke omstandigheden zal een wolf een mens niet aanvallen. In Duitsland waar de wolf sinds 20 jaar leeft in dichtbevolkte gebieden is dit bijvoorbeeld nog nooit aan de orde geweest. In de rest van Europa ook niet overigens. Op de Lunenburgerheide in Duitsland leven wolvenroedels zelfs in goede harmonie samen met bewoners. Op de drukbefietste route zien scholieren soms wolven, maar deze blijven op afstand. De wolf is van nature mensenschuw, dat moeten we zo houden.”

Foto: Michael Larosa unsplash

Tags