Boerdonk verrast na signalen over zandwinning

BOERDONK – Baggerbedrijf Smals in Cuijk onderzoekt of er zand gewonnen kan worden in de buurt van de Akkerweg in Boerdonk.

Omwonenden zijn verrast en hebben de politieke partij Gemeentebelangen Meierijstad ingeseind. In antwoord op vragen van die partij zeggen burgemeester en wethouders nu dat het om een verkenning gaat. Veel meer dan een folder van Smals heeft de gemeente ook niet.

Omwonenden van de Akkerweg hebben het vermoeden dat er in hun buurt op grote schaal zand gewonnen gaat worden. Ze zijn bang voor vrachtverkeer, het ontstaan van grote waterpartijen en grondverschuivingen.

Antwoorden schuldig blijven

Gemeentebelangen heeft een waslijst aan vragen gesteld aan burgemeester en wethouders. Die moeten op de meeste vragen voorlopig het antwoord schuldig blijven. Het enige contact tussen de gemeente en Smals bestaat uit een verzoek van het bedrijf om kennis te maken.

De gemeente weet dus ook niet waar precies zand gewonnen zou moeten worden. In de omgeving van de Akkerweg is het enige dat de gemeente weet zolang er geen overleg geweest is met Smals.

Batterij aan wetten

Als het bedrijf al in Boerdonk zand wil gaan winnen geldt er een batterij aan wetten en verordeningen waaraan voldaan moet worden, zoals een bestemmingsplan, verordeningen van de provincie, de Wet bodembescherming, de Wet Milieubeheer en de Ontgrondingenwet.

“Het gaat vooralsnog om een verkenningsfase. Er is nog geen sprake van een aanvraag of anderszins,” aldus het college in antwoord op vragen van Gemeentebelang Meierijstad.