Schijndelse Bloemenwijk vraagt gemeenteraad om geld voor burgemeestersvijver

MEIERIJSTAD – Tijdens de gezamenlijke commissievergadering van de gemeenteraad op donderdag 26 oktober 2023 vroeg Jan Netten namens wijkbewoners van de bloemenwijk in Schijndel voor geld om de burgemeestersvijver weer in ere te herstellen.

De vijver raakte eind jaren 90 in verval. Toen stopte het onderhoud rondom de vijver. In goed overleg met de gemeente is het onderhoud aan de vijver de laatste jaren weer opgepakt. Er is nu goed maaionderhoud, er zijn bredere banen gemaakt en dood hout is uit de vijver gehaald. Maar zit nog geen leven in de vijver zelf. Wijkbewoners willen graag de vijver dieper maken, zodat er onder meer weer vis in de vijver kan leven. Dan zou de burgemeestersvijver nog meer kunnen betekenen voor wijkbewoners. Zo zouden jongeren uit de wijk op deze plek kunnen vissen. Voor veel mensen in de wijk is lidmaatschap van een visvereniging te duur, zo stelde Jan Netten. Samen met de Heidemaatschappij hebben wijkbewoners daarvoor een voorstel gemaakt. Jan Netten vroeg namens de wijkbewoners om 150.000 euro in de begroting van 2024 op te nemen om het plan verder uit te werken, zodat het werk later aanbesteed kan worden. Hart kondigde aan het einde van de vergadering aan een motie in te dienen om de benodigde 150.000 euro in de begroting van 2024 op te nemen.