Blij, blijer, blijst: handtekeningen school Eerde gezet

EERDE – Superblij, heel blij en gewoon blij. Dat was de sfeer woensdag in een bijeenkomst waarin bekend werd gemaakt dat de gemeente Meierijstad en projectontwikkelaar SHAAK de koop- en de huurovereenkomsten voor onder meer een nieuwe school in het dorp hebben getekend. “We kunnen nu stenen gaan stapelen.”

Berry Tomas van scholenorganisatie SKIPOV benadrukte nog eens hoe bijzonder de hele constructie is. Het was voor het eerst dat SKIPOV niet zelf opdrachtgever was maar samenwerkt met een projectontwikkelaar. “Het wordt tijd,” zei Tomas, “dat er stenen gestapeld worden want de situatie in de oude school is niet onveilig maar wel penibel.”

Appartementen

In Eerde gebeurt ook iets bijzonders. Projectontwikkelaar SHAAK bouwt er een nieuwe school. Die wordt via de gemeente verhuurd aan SKIPOV. De school komt voor een deel in de kerk van Eerde. Om uit de kosten te komen bouwt SHAAK appartementen. In de pastorie bijvoorbeeld komen behalve een kinderopvang appartementen. Een deel daarvan is bestemd voor sociale woningbouw. Op de plek van de oude school gaat SHAAK 12 gewone huizen bouwen.

SHAAK gaat een deel van opbrengsten uit huur en verkoop weer gebruiken voor de restauratie van de kerk.

Bij zo’n ingewikkeld project zijn veel partijen betrokken. Het zijn niet alleen de projectontwikkelaar, de gemeente en de scholenorganisatie die meepraten. Ook de ouders van de kinderen zijn een partij, net als de parochie die eisen stelt aan een kapel en de dorpsraad als vertegenwoordiger van alle inwoners van Eerde.

Nek uitgestoken

Alle betrokkenen waren het erover eens dat iedereen z’n nek heeft uitgestoken voor dit bijzondere project. “Het was best wel lastig. Soms vroegen we ons af: wat zijn we aan het doen?” aldus Ton Verhoeven van SHAAK. Aanvankelijk had hij het gevoel dat veel mensen het plan niet zagen zitten, maar inmiddels is hij ervan overtuigd dat het overgrote deel van de mensen in Eerde dit plan wil.


Het ging ook niet allemaal van een leien dakje. Vooral de bestemming van de kerk hield de gemoederen bezig. Een deel van de dorpsraad stapte op. Nog steeds bestaat er een groep Vrienden van de Eerdse Kerk die het niet voor honderd procent met de plannen eens is.


De mensen met scepsis willen graag dat er binnen het bouwblok wordt geschoven ten gunste van de kerk. Er is de laatste maanden veel met iedereen gesproken en er zijn grote en kleine aanpassingen gedaan, maar er wordt niet met het bouwblok geschoven. “We hebben niet alle bezwaren kunnen wegnemen, maar er is in Eerde een breed draagvlak. Nu komt er een ontwerp-bestemmingsplan en daar kan iedereen een zienswijze voor indienen,” aldus wethouder Coby van der Pas.

Impressie van de nieuwe school