Binnen 2 jaar begin van bouw 1250 woningen in Veghels Buiten Noordoost (video)

MEIERIJSTAD - De gemeente Meierijstad krijgt 6,5 miljoen van het Rijk voor de verdere ontwikkeling van Veghels Buiten Noordoost. In dat gebied, tussen de Erpseweg en de Udenseweg komen in totaal 1250 nieuwe woningen, 100 meer dan tot nu toe was gepland.

De gemeenteraad moet op 27 juni een besluit nemen over de nieuwe plannen en wethouder Jan van Burgsteden verwacht dat dan over twee jaar daadwerkelijk begonnen zal kunnen worden met de bouw van de eerste woningen. Gelijktijdig wil de gemeente nu geld uittrekken om een ontwerp te maken voor een meer verkeersveilige Erpseweg.

Veghels Buiten Noordoost ligt in het gebied rondom het nieuwe fietspad dat dichtbij het gebouw van Brabant Water loopt tot de Udenseweg. Net zoals in het al bestaande deel van Veghels Buiten, aan de andere kant van de Erpseweg, wordt ook in Veghels Buiten Noordoost uitgegaan van kleinere en grotere buurten in een groene omgeving. En ook is er ruimte voor een school en een gezondheidscentrum.

In Veghels Buiten Noordoost moeten vooral betaalbare huur- en koopwoningen komen.
Op 13 juni worden de plannen in de commissie behandelt en 14 dagen later dus in de raad. Daarna worden de plannen, als de gemeenteraad er mee instemt, 6 weken ter visie gelegd en kunnen er eventueel zienswijzen (wat vroeger bezwaarschriften heette) worden ingediend. Als dat niet gebeurt kan er volgens wethouder Van Burgsteden binnen twee jaar begonnen worden met de bouw.